zapisnik seje UO 14.11.2002

Bostjan Muller neonatus at neonatus.net
Thu Nov 14 21:02:21 CET 2002


Lep pozdrav!

Sledi zapisnik današnje seje:

Zapisnik UO LUGOS 14.11.02
========================
Prisotni: Boštjan Janežič, Aleš Smrdel, Špela Kraner, Boštjan Müller
++++++++++++++++++++++++
1. Finance:
 - povračilo financ
 - pregled stroškov in trenutnega stanja

2. Abort
 - Boštjan J pošlje mail Boštjanu M. z sponzorskim pismom
 - potrebujemo vsaj 4 ljudi, ki bi izmenicno preverjali pri vhodu
 - potrebuje se še 4 "tech-support" ljudi
 - kot vesno iščemo sponzorje, če ima kdo kakegasponzorja naj obvesti Boštjana J.
 - konec meseca Boštjana plaketirata srednje šole
 - web in plakat se dewata

3. Razpisi MiD
 - vodje projektov pozivamo k oddaji dokumentacije (rok do 20.11.2002)

4. Program za leto 2003:
 - pregled programa
 - tečaj linux-a za srednješolce
 - ostali program se od sestanka UO 14. avgusta
 - julij ali začetek avgusta 2003 - računalnički tabor
 - za LiFe v Velenju se išče vodjo projekta - potencialni kandidati naj dvignejo roko (vsaj eno)

5. Razno:

 Sklep: UO potrjuje prijavnice članov prispele do 14.11.2002
 	4:0:0

 Po zadnjem štetju šteje društvo 834 članov


Regards/Lep pozdrav

Boštjan Müller
-- 
[*] Bostjan Müller |n at neonatus.net| http://neonatus.net/~neonatus [*]
[*] PGP key --> finger: neonatus at neonatus.net, DSA id: 0x9B2FF108 [*]
[*] Celular: +38641243189, Powered by GNU/LiNUX - ICQ #:7506644 [*]
          It's not a bug, it's tradition!
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 232 bytes
Desc: not available
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20021114/46f8141f/attachment-0001.pgp


More information about the lugos-org mailing list