[LUGOS-ORG] Festival Linuxa v Ljubljani

Iztok Kham gt3 at email.si
Thu Mar 28 14:43:50 CET 2002


Jaz lahko izrezem nalepke na ploterju (najvecja je 450 x 1600 mm)

     Iztok

At 14:19 28.3.2002 +0100, you wrote:
>     Hojla!
>
>Kot smo se pogovarjali na skup¹èini in na kasnej¹ih sestankih, se nam
>ponuja mo¾nost, da v Dija¹kem domu Tabor priredimo Festival Linuxa
>(znan kot LiFe oz. install fest).
>
>Dogajanje bo podobno kot obièajno:
>- predavanja (recimo 3-5 - po mo¾nosti bomo predavanja prena¹ali po
>internetu ali jih vsaj snemali za zanamce)
>- namestitvena delavnica (s preddelavnico "Meni pa XY ne dela")
>- prosti Linux show (kjer vsak poka¾e, kaj njegova ma¹ina zmore)
>- mo¾nost igranja omre¾nih iger
>- prodaja rabljen eopreme
>- prodaja LUGOSove ponudbe - majice, CDji z Linuxom
>- in ¹e kaj...
>
>Ker so pomladni meseci kratki in se bli¾aji izpiti, bi zadevo priredili
>takoj v zaèetku julija (sobota). Zdaj pa me zanima kdo med vami bi imel
>takrat èas in voljo, da se ukvarja s kak¹no izmed na¹tetih dejavnosti?
>
>Torej potrebujemo:
>- nekaj predavateljev in MCja
>- vodjo namestitvene delavnice z asistenti (ki bodo pomagali tudi pri
>piljenju ¾e name¹èenih Linuxov)
>- vodjo tekmovanja v igrah, èe je to sploh interesantno
>- preizku¹evalca rabljene opreme z asistenti
>- receptorje in hostese, ki bodo sprejemali goste in prodajali lugosovo
>kramo
>- skrbnika omre¾ja z nekaj pomagaèi (veèina infrastrukture v DD Tabor ¾e
>obstaja)
>- skrbnika prenosa predavanj on-line (streaming) / snemalca
>- vse ostalo, kar sem pozabil...
>
>Za UO:
>- pripraviti plakat, tiskanje in lepljenje (©OU)
>- potrebujemo ¹e nekaj sponzorjev
>- povabiti je treba Pasadeno in/ali Desk
>- povabiti vse velike ¾ivine, ki gotovo ne pridejo (morda bo vendarle kdo
>za¹el, ker bomo zelo blizu ¾ivilskega trga :)
>- povabiti vse èlane
>- ali gremo v izdelavo transparenta(?) (bannerja) za napisom LUGOS?
>
>Sreèno vsem,
>
>     Miha...
>
> - Miha Tom¹iè --- C. na postajo 55 -- SI-1351 Brezovica pri Lj. --- 
> SLOVENIA -


----------
Iztok Kham
DTP & WEB Design
gsm: 040 / 297 520

More information about the lugos-org mailing list