linuxfest v bg

Andraz Tori andraz.tori1 at guest.arnes.si
Tue Mar 26 08:27:55 CET 2002


-----Posredovano sporočilo-----

From: Bosko Radivojevic <bole at falcon.etf.bg.ac.yu>
To: Andraz Tori <andraz.tori1 at guest.arnes.si>
Subject: Re: hello
Date: 26 Mar 2002 01:01:03 +0100


> 02... možeš da šalješ spisak radova/prezentacija ili nešto slično?

Evo ovako, što se predavanja tiče, skoro sve je već poznato, osim tačnih
termina:
* Linux - biznis alternativa (1h)
* Proces migracije (1h)
* Linux - osvrt na sigurnost (1h)
* Linux i high-availability (1h)
* Linux u embedded orkuženjima (1h)

Osim ovoga, svoju firmu i neke svoje proizvode predstaviće firme
Informatika, Saga, Cores, Omega (škola računara) + Sun i (nadam se) IBM.

Osim toga, trećeg dana biće stručna konferencija, sa nekih 10-tak radova,
ove godine, čini mi se, većeg kvaliteta. Tačan spisak radova mi nije 'pri
ruci' trenutno.

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 232 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20020326/b0b37ebb/attachment-0001.pgp


More information about the lugos-org mailing list