[LUGOS-ORG] LiFe9 - trenutno stanje

Bostjan Muller neonatus at neonatus.net
Mon Jun 24 21:54:04 CEST 2002


On pon, 2002-06-24 at 20:17, Miha Tomšič wrote:
> 	Hojla!
> 
> Zaniam me par zadev v zvezi z organizacijo.
> 
> - kdo ima vse logotipe, ki smo jih prejeli od sonzorjev in kdo jih bo natisnil
> za razobešanej po sami prireditvi- kakšno je stanej s tiskanjem plakata? So šli

Vse logotipe naj bi imel Aleš Smrdelj. Glede da bodo na plakatih, ostali
logotipi ki pa niso nujno natisljive kvalitete pa so na spletni strani
prireditve.

> filmi v tisk?- smo dobili nazaj preostalo opremo od kiberpipe? oz. kdaj jo lahko
> odpeljemo?- si je že kdo premislil, in nam bo pomagal razobešati in lepiti

Kar se tice opreme z kiberpipe tistih razdelilcev se nisem dobil, niti
nisem bil obvescen, da se kje nahajajo novi.

> plakate po šolah, vrtcih in domovih za ostarele?- kam so izginili CDji, ki jih
> je bilo še malo morje? Smo res popekli 1000 CDjev od lanskega festa?- je kaj
> novega glede hrane?

Pri lepljenju bi verjetno lahko pomagal, samo en revir mi dajte, pa
vreco plakatov pa razvozim in polepim. Za CD-je in futer pa nebi vedel.

> Če vam vročina še ni skisala možganov, se prosim kaj oglasite in odgovorite na
> katero izmed zastavljenih vprašanj. 

Tisto s kisanjem je nekje na meji... ampak odgovori so pa vseeno ;)


LP

B.

[*] Bostjan Müller |n at neonatus.net| http://neonatus.net/~neonatus [*]
[*] PGP key --> finger: neonatus at neonatus.net, DSA id: 0x9B2FF108 [*]
[*]  Celular: +38641243189, Powered by GNU/LiNUX - ICQ #:7506644  [*]
        Problems with Windows - Reboot. Problems with Linux - Be root.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 232 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20020624/7d9782c8/attachment-0001.pgp


More information about the lugos-org mailing list