LF

Andraz Tori andraz.tori1 at guest.arnes.si
Thu Jun 13 23:34:05 CEST 2002


Helloa!

V Kiberpipi smo se pogovarjal, da če je kakšen način, da bi pomagali
LUGOSu z LFjem, da bi bili to pripravljeni z veseljem storit....

Konkretno je padla ideja, da se lahko izkoristi naš PR..., imamo precej
veliko bazo...

če ima kdo kakšno drugo idejo naj prosim pove... konec koncev kiberpipa
veliko dolguje lugosu. mislim, kaj več kot le materialno...

LEp pozdrav
andraž tori


-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20020613/0a125dc6/attachment-0001.pgp


More information about the lugos-org mailing list