[LUGOS-ORG] OOo mailinglist

Jure Pecar pegasus at telemach.net
Mon Jul 1 19:11:28 CEST 2002


On Mon, 1 Jul 2002 15:33:34 +0200 
Ales Kosir <ales.kosir at zaslon.com> wrote:

> Robert,
> 
> ne glede na dobro namero predlagatelja mislim, da bi to v slovenskih
> razmerah po nepotrebnem naredilo enklavo za OO. Predlagam, da pogovori
> potekajo na lugos-slo ali drugih seznamih lugosa ter tako dosezejo
> vecje ciljno obcinstvo. Kaj menite?

ja. ce bi se komu kadarkoli zahotelo deliti liste, potem bi jih locili
na zacetniske probleme, splosna vprasanja, serverska vprasanja in big
scale zadeve; locevanje glede na program mi ni smiselno. OO se z vecjo
lahkoto obdela na lugos-slo in celo -list.

--


Jure Pecar
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20020701/7bfc28ff/attachment-0001.pgp


More information about the lugos-org mailing list