[LUGOS-UPRAVNI-ODBOR] Re: [LUGOS-ORG] Star (nov) zakon o drustvih...

Andraz Tori andraz.tori1 at guest.arnes.si
Sun Jan 6 14:21:26 CET 2002


On ned, 2002-01-06 at 14:14, Roman Maurer wrote:
> 
> > Kaj pa menite o predlogu, da se drustva, ki podpirajo razvoj odprte kode
> > *proste programske opreme), povezejo v Zdruzenje za odprto kodo (prosto
> > programsko opremo)? Drustev, ki vsaj deklarativno podpirajo to, je kar
> > nekaj...
> 
> Jih lahko, prosim, nekaj našteješ?

Well, lahko se pogleda kdo je vse dobil denar na razpisu za odprto kodo
MIDa... ne da bi bil to kriterij, ampak da pa vsaj kak hint...

med drugim vem vsaj za Društvo za informatizacijo izobraževanja Abak, ki
so WinVNCju dodali SSL in Zlib

Poleg tega sta tu še Ljudmila in Kiberpipa, ki pa nista društvi, a oboji
imajo vsaj nekaj opravit s prostim programjem

Lep Pozdrav
Andraž TOri
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 232 bytes
Desc: not available
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20020106/ff4340cc/attachment-0001.pgp


More information about the lugos-org mailing list