Razpis za sofinanciranje "evropskih" projektov

Andraz Tori andraz.tori1 at guest.arnes.si
Fri Feb 22 16:14:00 CET 2002


Hik, se lahko uvalimo?

Recimo EU zdajle sprejema nova pravila za softwarske patente... Lahk bi
izobraževali o takšnih zadevah...


Razpis za sofinanciranje "evropskih" projektov
----------------------------------------------
Ljubljana, 22. februarja (STA) - Urad vlade za informiranje je danes
objavil razpis za sofinanciranje informativno-komunikacijskih in
izobraževalnih dejavnosti nevladnih neprofitnih organizacij, ki
obravnavajo vključevanje Slovenije v EU. Urad, ki razpis pripravlja že
šesto leto zapored, bo v letošnjem letu za podporo projektov namenil 20
milijonov tolarjev, so sporočili iz urada vlade za informiranje.

Kot so v uradu zapisali v sporočilo za javnost, želijo z razpisom
nevladne in neprofitne organizacije spodbuditi, da bi se aktivno
vključile v proces seznanjanja javnosti o vsebinah, ki so v interesu
članov teh organizacije kot v interesu prebivalcev Slovenije nasploh.

Prednost pri delitvi sredstev bodo imeli projekti, ki bodo prispevali k
širjenju obsega in dvigovanju ravni javne razprave o različnih vidikih
in učinkih članstva na področju regionalnega razvoja, kmetijstva in
agroživilstva, za posamezne industrijske panoge, za ohranjanje kulturne
identitete in nacionalne suverenosti ter razprave o prihodnosti EU.
Prednostno bodo obravnavali tudi aktivnosti, namenjene mladim, kmetom,
podeželskemu prebivalstvu ter invalidom in pripadnikom narodih
skupnosti.

Razpis je objavljen v Uradnem listu številka 16 z dne 22. februarja 2002
in na spletni strani http://evropa.gov.si, kjer je na voljo tudi
razpisna dokumentacija.

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 232 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20020222/7102cea9/attachment-0001.pgp


More information about the lugos-org mailing list