Vabilo na skupscino in volitve

Bostjan Muller neonatus at neonatus.net
Fri Feb 22 09:38:42 CET 2002


----- Forwarded message from David Klasinc <bigwhale at lubica.net> -----
Banzai!

 Spodaj je vabilo na skupscino, preglejte dnevni red in povejte svoje mnenje, 
ko bodo zadeve potrjene od UOja, bomo vabilo objavili na webu in razposlali 
naokoli... Oslinite jezike, kajti znamk in pisem bo mnogo! ;)

Pod vabilom je se razpis prostih mest v 'organih' drustva...


--------
VABILO NA 6. redno skupscino Drustva LUGOS


 Skupscina bo v soboto, 9.3.2002 na Litijski 51 ob 16.00

Dnevni red skupscine:

-Izvolitev delovnega predsedstva skupscine
-Izvolitev zapisnikarja in dveh overoviteljev
-Obravnava in sprejem porocila upravnega odbora za leto 2001
-Obravnava in sprejem financnega porocila za leto 2001
-Obravnava in sprejem porocila nadzornega odbora za leto 2001
-Porocila komisij in delovnih skupin
-Obravnava in sprejem programa dela za leto 2002/2003
-Obravnava in sprejem financnega nacrta za leto 2002/2003
-Spremembe statuta
-Sprememba sedeza drustva
-Redne Volitve
-Smernice drustva
-Zveza Drustev za uporabo proste programske opreme
-Razno

Vabljeni vsi, ki bi radi kakorkoli pomagali pri drustvu in pripomogli pri 
njegovem nadaljnem razvoju!

Na skupscini bo tudi uradna predstavitev slovenskega KDE 3.0 namizja

Skupaj s skupscino, bomo praznovali tudi pet let delovanja drustva.

Za hrano in pijaco bo seveda poskrbljeno!-------------------------------------------------------
Razpis za redne volitve


 Dne 9.3.2002 bodo redne volitve v drustvu

Razpisane so naslednje pozicije, na katere se lahko kandidati prijavijo:

== Upravni Odbor

 - Predsednik drustva
 - Podpredsednik drustva
 - Tajnik drustva
 - Blagajnik drustva
 - Clan Upravnega odbora
 - Clan Upravnega odbora


== Nadzorni Odbor

 - Tri pozicije za clana nadzornega odbora


== Disciplinska Komisija

 - Tri pozicije za clana disciplinske komisije
 - Nadomestni clan disciplinske komisije

Izvoljeni clani NO in DK med seboj izvolijo predsednika.


Pozicije se volijo za dobo dveh let, kolikor traja mandat.

Vloge za kandidaturo morajo oddati tudi tisti, ki so ze na pozicijah, pa bi 
radi svojo funkcijo opravljali se v nadaljne.

Kandidature posljite na postni seznam lugos-list at lugos.si in lugos at lugos.si

------------------------------------------------------------------ 
David!

----- End forwarded message -----


Regards/Lep pozdrav

Boštjan Müller
-- 
[*] Boštjan Müller - neonatus at neonatus.net - http://neonatus.net/~neonatus [*]
[*]    GPG/PGP key -> finger: neonatus at neonatus.net, DSA id: 0x9B2FF108    [*]
[*] Celular: +386(0)41243189, Powered by Debian GNU/LiNUX - ICQ #:7506644  [*]
Whatever you do will be insignificant, but it is very important that you do it. --Gandhi More information about the lugos-org mailing list