evropski patenti nad programsko opremo

Andraz Tori andraz.tori1 at guest.arnes.si
Thu Feb 21 01:46:28 CET 2002


yuhey!
Zdaj smo pa res na konju.

Evropske zakone o softwarskih patentih piše kar BSA:
http://swpat.ffii.org/vreji/papri/eubsa-swpat0202/

več povezav pa na:
http://slashdot.org/articles/02/02/20/1351219.shtml?tid=155


Glede na to, da bomo tudi mi prej ko slej končali v tej 'obljubljeni
deželi' in prevzeli errr. uskladili se z njeno zakonodajo...

...mi gre na bruhanje.

Lep Pozdrav
Andraž Tori

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 232 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20020221/f8681cb7/attachment-0001.pgp


More information about the lugos-org mailing list