hmm

Andraz Tori andraz.tori1 at guest.arnes.si
Tue Feb 19 00:58:46 CET 2002


tule sem dobil vprašanje glede projekta izbraževanja na daljavo...
problem je da se rabi ena zanimiva vsebina, multimedija ali pa kaj
podobnega...

koga mogoče zanima napisat scenarij učenja ala "retuširanje v GIMPu" ali
kaj podobnega? ... iz tega bi potem uni naredil lekcije in zaključeno
celoto

Če koga zanima kaj takega naj pove... ideje o vsebini so v bistvu
karkoli kar se da dobro predstaviti, če se le da multimedijsko - slika,
zvok, animacija...

LEp Pzodrav
Andraž Tori


-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 232 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20020219/7c548ef9/attachment-0001.pgp


More information about the lugos-org mailing list