zapisnik seje 28.8.02

Bostjan Muller neonatus at neonatus.net
Thu Aug 29 10:35:43 CEST 2002


Zapisnik sledi:
-------------------------------------------------------------------------------
Zapisnik 28.8.02 18:17

Prisotni: Janežič B., Smrdel A., Klasinc D., Kraner Š., Müller B.
Ostali prisotni: Peterlin P.
Zapisnikar: Müller B.

Dnevni red: 
- Kiblix
- Infos
- Linux Konferenca
- Razno

++++++++++++++++++++++++
1. Kiblix
 - Miha T. bo pripravil predavanje
 - ekipa Kiblix-a bi se dari bolj detajlno dogovorili o sodelovanju, 
  potrebovali bi 2 človeka iz društva (7., 8., 9. november)

2. INFOS 2002
 - kaj bomo predstavljali
  - aplikacija za društva
  - predavanja + delavnice
   - openoffice
   - gimp
   - firewall, bash ?
 - jutri sestanek z Jus-om (David)
 - 2 delavnici na dan, 2 predavanji na dan
 - sponzorje iščemo
 - obvestilo na lugos mail liste
 - na stojnici bomo imeli:
  - majice, cd-je, knjiga?

3. Linux konferenca
 - večje podjetje je potrdilo zlato sponzorstvo
 - ESR odpovedal udeležbo na konferenci, MJH je potrdil udeležbo
 Sklep: Pogodba z GV za Linux koferenco mora biti sklenjena do 7.9.2002
 5:0:0

4. RAZNO

 - pomoč za HOWTO-sl (lugos-org, lugos-slo, lugos-list)
 - na Romanova sporočila posredovana UO se poleg pošiljatelja odgovarja 
  tudi njemu (CC)
 - na korespondenčnih sejah smo potrdili domeni openoffice.lugos.si ter 
  mozilla.lugos.si
 - Boštjan J.bo na UE pogledal kaj je z potrdilom zapisnika skupščione
 - David K. bo prosil IBM za potrebno striojno opremo
++++++++++++++++++++++++
-------------------------------------------------------------------------------

Regards/Lep pozdrav

Boštjan Müller
-- 
[*] Bostjan Müller |n at neonatus.net| http://neonatus.net/~neonatus [*]
[*] PGP key --> finger: neonatus at neonatus.net, DSA id: 0x9B2FF108 [*]
[*] Celular: +38641243189, Powered by GNU/LiNUX - ICQ #:7506644 [*]
       To boldly go where I surely don't belong.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 232 bytes
Desc: not available
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20020829/e7e1090e/attachment-0001.pgp


More information about the lugos-org mailing list