zapisnik 14.8.2k2

Bostjan Muller neonatus at neonatus.net
Wed Aug 14 21:41:41 CEST 2002


<BEGIN>
Sestanek LUGOS 14.8.02 18:20

Prisotni: Klasinc D., Janežič B., Tomšič M., Trenz J., Kraner Š., Müller
B., Smrdelj A., Vernekar A.
Zapisnikar: Müler B.

1. LiFe9
- stroški - smo poračunali kar je bilo poračunati
- račun za plakate še manjka
- Aleš S. položi denar na banko
- napisati je potrebno zahvalna pisma za sponzorje

2. Nadaljne aktivnosti društva

i Linux konferenca:
 - kontaktirati je treba z GV in podpisati pogodbo o sodelovanju na  
  prireditvi
 - domača stran prireditve naj se čimprej pojavi

ii INFOS
 - išče se organizator, ter sodelujoči na projektu
 - pošlje se obvestilo na lugos-org

iii ABORT
 - datum predviden 1. viekend v decembru, trajanje 2 dni (sobota, 
  nedelja).
 - Boštjan J. se javi za vodjo projekta
 - lokacija CP ali ?
 - tekmovanje HTML<10k,WML<1k,multimedija
 - namestitvena delavnica
 - išče se prostovoljke/ce
 - obvestilo na lugos-org

iv Program dela za naslednje leto
 - skupščina - 22. februar
 - install fest - Velenje - 29. marca ali 5. april
 - računalniški tabor (julij)
 - INFOS (oktober)
 - Linux konferenca (november)
 - Abort (december)
 - ostali, ki bi želeli naslednje leto organizirati kak proijekt, naj 
  do 1. novembra podajo konkretne predloge (termin, lokacijo, zahteve)
 - išče se sponzorje za prireditve za naslednje leto (generalni 
  pokrovitelj)

v Predlog za install feste 
 - univerzalni plakati - plakati bi bili za vsak install fest enaki, 
  nanje bi se prilepili/napisali le podatki o datumu ter lokaciji.

vi Sponzorje in sponzoriranja vpišemo v bazo (firma, email, telefon, 
  kontaktna oseba), baza medijev

Sklep: UO potrjuje člane, katerih veljavne prijavnice smo prejeli do 
    dne 14.8.02.
    5:0:0

<END>

LP

B.
-- 
[*] Bostjan Müller |n at neonatus.net| http://neonatus.net/~neonatus [*]
[*] PGP key --> finger: neonatus at neonatus.net, DSA id: 0x9B2FF108 [*]
[*] Celular: +38641243189, Powered by GNU/LiNUX - ICQ #:7506644 [*]
  perl -e 'print
pack"H*","6e656f6e61747573406e656f6e617475732e6e65740a"'
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 232 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20020814/57e8bc25/attachment-0001.pgp


More information about the lugos-org mailing list