razpis

Andraz Tori andraz.tori1 at guest.arnes.si
Mon Apr 15 15:51:19 CEST 2002


ok, sicer ne gre za tist razpis na katerega najbolj ciljamo (in upamo da
bo letos spet), ampak vseeno ... morda ima tudi lugos kakšno idejo ...

recimo če se kdo ukvarja s kakšnimi 'disability' aplikacijami pod
linuxom, bi to zihr prišlo v poštev...

Ministrstvo za informacijsko družbo že drugo leto objavlja razpis za
sofinanciranje projektov civilne družbe - večja dostopnost za civilno
družbo do informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT). Na razpisu
lahko sodelujejo prijavitelji katerih projekti so namenjeni civilno
družbenim skupinam in organizacijam, ki se ukvarjajo z zagotavljanjem
večje dostopnosti do informacijsko komunikacijskih tehnologij (IKT).
Namen javnega razpisa je spodbuditi in pospešiti uporabo IKT pri
posameznih segmentih populacije oziroma pri skupinah državljanov, ki
imajo zaradi raznovrstnih ovir otežen dostop do IKT.
Vsebina javnega razpisa je sofinanciranje razvoja orodij in/ali okolij,
ki bodo namenjena ciljnim civilno družbenim skupinam in jim bodo
omogočala javen, brezplačen dostop ter uporabo
IKT.http://www2.gov.si/mid/mid.nsf/1b6f81d1c458b99ec12569f3003122e2/6109c5b637039e32c1256a62002c6e29?OpenDocument
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 232 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20020415/87fdb1ef/attachment-0001.pgp


More information about the lugos-org mailing list