LF v beogradu

Andraz Tori andraz.tori1 at guest.arnes.si
Sun Apr 7 14:51:54 CEST 2002


A namerava kdo iti v beograd na LinuxFest?

Glede na to, da so dol kar prijazni in počnejo zanimive stvari, bi morda
koga zanimal...

Dobro bi bilo, da s seboj nese nekaj LUGOS majčk, ... ko sem bil dol so
nam jih podarili nekaj svojih... deponirane v štabuLep Pozdrav
Andraž Tori


-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 232 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20020407/e5377938/attachment-0001.pgp


More information about the lugos-org mailing list