[LUGOS-ORG] INFOS'01

Andraz Tori andraz.tori1 at guest.arnes.si
Mon Oct 1 17:42:13 CEST 2001


On pon, 2001-10-01 at 16:58, Blaz Podrzaj wrote:
> Yo!
> 
> On 1 Oct 2001, Andraz Tori wrote:
> 
> > Blaž : Kdaj bomo pa izvedeli za _točne_ datume in ure predavanj in
> > tiskovke?
> 
> Evo ravno dobil sem termine:
> 
> Predstavitev poslovenjenega KDE namizja: 23.10.ob 12.00, dvorana E 7

Reci da je to tista okrolga?
če ni .. v akcijo
sicer je verjetno že vse prepozen, grrrr pa skoz smo se menili o tem!

LEp Pozdrav
anrdaž Tori
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 232 bytes
Desc: not available
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20011001/073e3891/attachment-0001.pgp


More information about the lugos-org mailing list