Predavanja - dogodki odprti za vse - na prireditvi INFOS od 22. do 26. oktobra 2001 (fwd)

Blaz Podrzaj blayo at thz.net
Wed Oct 17 11:24:36 CEST 2001


Ziv!

Tole se mi je zdelo pametno da objavim, ker se tice predavateljev.

lp,B

---------- Forwarded message ----------
Date: Wed, 17 Oct 2001 09:46:20 +0200
From: Irena Lipar <irena.lipar at infos.si>
Cc: Andrej Jus <Windows/Admin/Andrej at infos.si>,
     "Roman Dorn (E-mail)" <roman.dorn at fri.uni-lj.si>
Subject: Predavanja - dogodki odprti za vse - na prireditvi INFOS od 22. do
    26. oktobra 2001

Spostovani predavatelji na dogodkih odprtih za vse na letosnjem INFOS-u,

tik pred zdajci vam posiljamo se nekaj informacij za katere menimo, da vam
bodo olajsale vas nastop na prireditvi Infos.

Dogodki odprti za vse vkljucujejo tudi vase predavanje, ki ste ga
prijavili na prireditev. Kraj in cas  sta objavljena na infosnetovi
strani, kamor ste predavanje prijavili in tudi na nasi domaci strani
www.infos.si/seminarska predavanja/dogodki odprti za vse.

Za pripravo je na voljo 15 min pred pricetkom predavanja, ki  se pricne ob
navedeni uri. V kolikor se niste oznacili opreme, ki jo boste potrebovali
na predavanju vas prosimo, da to storite na http://infosnet.infos.si,
tehnični katalog/obrazci za naročilo storitev/obrazec F 2 naročilo opreme
...., saj vam bomo le tako lahko zagotovili opremo, ki jo v dvorani pricakujete.

Vstopnice za predavatelje naročite kot kartico za razstavljavca - obrazec
F 9. Razstavljalci boste kartice prejeli skupaj z ostalimi narocenimi
karticami, nerazstavljavci pa na vhodu iz Erjavčeve ceste, kjer bo vhod za
seminariste. Te kartice vam omogocajo vstop na prireditev in na dogodke,
odprte za vse.

Za vsa neresena vprasanja, ki se nanasajo na predavanja,  nam lahko pisete
na naslov: irena.lipar at infos.si.

Vabimo vas, da se udelezite otvoritve pridreditve v ponedeljek, 22.10. ob
11.00 v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma.


V pricakovanju prireditve
vas pozdravljam


Irena Lipar
tajnica seminarja


Infos d.o.o., Lepi pot 6, 1000 Ljubljana
Tel.:+386 (01)425 07 69
Fax: +386 (01)252 24 87
http://www.infos.si

More information about the lugos-org mailing list