LinuxFEST '01: Call for papers (fwd)

Roman Maurer roman.maurer at hermes.si
Thu Oct 11 16:17:42 CEST 2001


-------- Original Message --------
Subject: [LUGY] LinuxFEST '01: Call for papers
Date: Thu, 11 Oct 2001 15:23:08 +0200
From: "LinuxFEST '01" <info at LinuxFEST.org.yu>
Reply-To: lugy at linux.org.yu
To: lugy at linux.org.yu


                LinuxFEST '01
           Open Source Network of Yugoslavia
              Decembar 2001, Beograd
             http://www.LinuxFEST.org.yu

            C A L L  F O R  P A P E R S

U sklopu manifestacije LinuxFEST '01 odrzace se naucna konferencija
posvecena operativnom sistemu Linux i primenama ovog operativnog sistema u
tehnologiji i nauci.

Pozivamo sve poznavaoce Linuxa da svoje radove izloze na ovoj konferenciji.

Vazni datumi:
-------------

Predaja apstrakta          - 01. novembar 2001.
Informacija o prihvacenim temama   - 05. novembar 2001.
Predaja radova            - 25. novembar 2001.
Informacija o prihvacenim radovima  - 30. novembar 2001.
Informacija o prezentaciji radova  - 05. decembar 2001.

Predlozi tema: sigurnost, mreze, baze podataka, lokalizacija i
internacionalizacija, uporedni testovi, ...

Apstrakte slati kao obican tekst e-mailom na adresu: radovi at LinuxFEST.org.yu

Sire informacije na http://www.LinuxFEST.org.yu

Kontakt: info at LinuxFEST.org.yu
More information about the lugos-org mailing list