[LUGOS-ORG] RE: [LUGOS-UPRAVNI-ODBOR] Re: next

Andraz Tori andraz.tori1 at guest.arnes.si
Mon Nov 12 20:51:26 CET 2001


On pon, 2001-11-12 at 19:04, David Klasinc wrote:
> 
> On Monday 12 November 2001 09:02, Ales Kosir wrote:
> 
> > Popravek:
> >
> > Miha,
> >
> > ce ti ustreza 486 s CB monitorjem, jo lahko dobis s privoljenjem UO. Le
> > pomnilnika je bolj malo. Ce je se kaksen racunalnik na Izanski, lahko kaj
> > sestavimo skupaj.
> 
> Jaz se strinjam.
> 
> Ostali clani UO, prosim vas da potrdite zadevo... ;>

aber naturlich
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 232 bytes
Desc: not available
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20011112/8462344d/attachment-0001.pgp


More information about the lugos-org mailing list