Popis opreme

Ales Kosir ales.kosir at hermes.si
Sun May 27 16:14:43 CEST 2001


Pripenjam popis opreme

Lep pozdrav,
Ales
-------------- next part --------------
Popis opreme, ki jo je Delo odpisalo in poklonilo Lugosu. Popis na dan
20.5.2001.

==============================================================================
Sun microSparc II, sparcstation 4: 
inventarna  procesor    disk        pomnilnik    opomba
stevilka
1655/6115  microsparcII  Quantum 1080 SCSI  1 SIMM 60 ns 
2782     microsparcII  Quantum 1080 SCSI  1 SIMM 60 ns  se ne zbudi 
6122/4801  microsparcII  Conner 3701 964-03 1 SIMM 60 ns  se ne zbudi 
6031     microsparcII  Conner 3701 964-03 1 SIMM 60 ns  se ne zbudi 

==============================================================================
NEXT Station:
inventarna  procesor    disk        pomnilnik    opomba
stevilka
5202     M68040RC 25 B ST34520N      8x 30 SIMM   ?b
5635     M68040RC 25 B WN 321 62 U, 2,1 GB 8x 30 SIMM   ?b
4106     M68040RC 25 B WN 321 62 U, 2,1 GB 8x 30 SIMM   ?b
4146     M68040RC 25 B WN 321 62 U, 2,1 GB 8x 30 SIMM   ?b
4167     M68040RC 25 B WN 321 62 U, 2,1 GB 8x 30 SIMM   ?b
4112     M68040RC 25 B WDE2170 2,1 GB   8x 30 SIMM   ?b
4113     M68040RC 25 B WDE2170 2,1 GB   8x 30 SIMM   ?b
4568     M68040RC 33 B WN 321 62 U, 2,1 GB 4x 72 SIMM 70 ns=32 MB barvni, deluje

==============================================================================
Intel PC
inventarna  procesor    disk        pomnilnik    opomba
stevilka
2784     586 overdrive Caviar 21220 1,2 GB 2x 4 MB SIMM 70 ns, disketnik, vti?nici za PS/2 mi? in tipkovnico, zvo?na, omre?na, koprocesor, 3x ISA 

==============================================================================
?rnobeli monitor NEXT:
7x
deluje

==============================================================================
Barvni monitor NEXT:
1x
deluje, a nima priklju?ka za tipkovnico in mi?

==============================================================================
?rnobeli laserski tiskalnik NEXT:
1x
verjetno deluje
 
==============================================================================
kabel za ?rnobeli monitor 1x1, kratek:
7x

==============================================================================
kabel za ?rnobeli monitor 1x1, dolg:
2x

==============================================================================
kabel za barvni monitor 1x1, dolg:
2x

==============================================================================
tipkovnica za NEXT + mi?:
9x

verjetno deluje
==============================================================================
barvni monitor SVGA, 15 pal?ni
1x 

verjetno deluje
==============================================================================
tipkovnica Sun + mi? Sun s 3 gumbi
3x

==============================================================================
tipkovnica Sun + mi? PS/2 z 2 gumboma
1x

==============================================================================

Inventarne stevilke se nanasajo na originalne Delove inventarne
stevilke. 

==============================================================================

Opombe: 
brez te?av je kot sistem ob preskusu deloval le barvni Next z barvnim monitorjem,
ki je bil priklju?en prek kabla Y na ?b monitor s tipkovnico in
mi?ko. Nekateri ?b Nexti so se prebudili in zagnali. Eden je imel
te?ave pri ponovnem zagonu zaradi zaznanih napak na disku. 

Presku?eni ?b monitorji Next so prete?no zelo temni. 

Tipkovnice Sun in Next imajo konektorje, ki ve?inoma niso zdru?ljivi s
priklju?ki na ra?unalniku. 

Nismo mogli preveriti koli?ine pomnilnika v Sunih in ?b Nextih.

Zaradi nezdru?ljivosti monitorjev in tipkovnic nismo mogli sestaviti
nobenega delujo?ega sistema Sun. 

==============================================================================
Komisija: Bo?tjan Muller, Bo?tjan Jane?i?, Rok Pape?, Miha Tom?i?,
Andra? Tori, Ale? S., Ale? Ko?ir

Za Lugos,
Ale? Ko?ir, 
27.5.2001More information about the lugos-org mailing list