[ LUGOS-UPRAVNI-ODBOR ] Skupscina, vodenje, poslovnik

Andraz Tori andraz.tori1 at guest.arnes.si
Wed Mar 28 19:24:29 CEST 2001


Na 28 Mar 2001 10:38:35 +0200, je Primoz Peterlin zapisal:

> Zdravo,
> 
> V olajševalno okoliščino lahko štejemo, da se je storilec, osumljen
> uzurpacije oblasti v društvu, javil sam, ter da se svojega dejanja očitno
> kesa. :)

:))

> > V 22. clenu statuta se najde tale stavek:
> > "Skupscino vodi predsednik drustva, v njegovi odsotnosti pa
> > podpredsednik. Na skupscini izvolijo zapisnikarja in overovitelja."
> > Skratka, dokaj zoprno, saj smo tokrat na skupscini glasovali za delovno
> > predsedstvo (kar ocitno ne bi smeli) in se namesto predsednika jo je
> > vodil tajnik (jaz).
> 
> Dobronamerna interpretacija bi bila ta, da je prav zaradi spremenjenega
> delovnega predsedstva bilo prav, da ga je skupščina s sklepom potrdila.

Ja to je res :)
Kar pa se ne pomeni, da bi morda ne razmislili o resitvi za taksna
neskladja v prihodnje

 
> > Poleg tega lahko predsednik in podpdredsednik skupaj popolnoma
> > onemogocita skupscino, ce ju preprosto na njej ni.
> 
> Varovalka je seveda 20. člen, ki daje tudi nadzornemu odboru ali skupini
> desetih članov društva pravico, da sami skličejo skupščino, če je upravni
> odbor noče.


Ja ampak, taisti skupscini, ki je ni sklical UO mora vseeno predsedovati
predsednik ali podpredsednik drustva, ... sicer se mi zdi ze hipoteticna
moznost da se bomo sli kaksne take cudne prakse prakticno na nuli ampak
vseeno, ce ze imamo to v statutu potem naj bo vsaj izvedljivo

> > No skratka, predlagam, da na blizajoci izredni skupscini  tudi primerno
> > funkcionalno popravimo statut, tako da bo sklicatelju skupscine (redne
> > ali izredne) nalagal, da mora ob zacetku predlagati delovno predsedstvo
> > (predsedujoci, zapisnikar, pomocnik, dva overovitelja)
> 
> Po mojem bi sodila celotna vsebina 22. člena v poslovnik, ne pa v statut.


se strinjam...
pri pisanju poslovnika imam kar nekaj tezav, recimo 
seveda bi se moralo na zacetku za vsakega glasovalca potrditi
clanstvo... vendar tam pise, da je sklepcnost vezana na stevilo
prisotnih in ne 'prijavljenih' oziroma 'preverjenih' clanov...
Zato sem se posluzil preprosto stavka "Za prisotne clane se smatrajo
samo tisti, ki se po xxx. clenu uspesno prijavijo na skupscino." ... no
sej sem sele na zacetku pisanja, bom videl kaksni bodo se drugi problemi
do katerih bom prisel, verjetno bo pa veliko stvari za predebatirat

> > Pa se ena cudna zadeva, ki je ne razumem:
> > V 24. clenu statuta se najde tale stavek:
> > "Posamezni predlogi za razpravo na skupscini morajo biti poslani v pisni
> > obliki upravnemu odboru najmanj 8 dni pred sklicem skupscine."
> > Stvar je cudna prtedvsem iz razloga, ker clani pac ne morejo vedeti kdaj
> > namerava UO sklicati skupscino...
> 
> 20. člen statuta obvezuje UO, da člane 14 dni pred sklicem skupščine
> seznani s sklicem skupščine in predlaganim dnevnim redom. Verjetno se 
> tvoje nerazumevanje nanaša na to, kaj sploh je "sklic skupščine"?


Datum sklica skupscine je datum ko grejo ven vabila
Datum skupscine je datum ko se skupscina zgodi...
a prav razumem stvar?
Na v bistvu 20 clen zavezuje 8 dni, jaz sem samo rekel da je potem
smisleno da se zaveze UO da 14 dni pred sklicem skupscine, sploh pove,
da jo namerava sklicat cez 14 dni

> > verjetno bom se kaj nasel, no bom sporocil ... drugace pa bo trajalo kar
> > nekaj casa da bom poslal prvi osnutek poslovnika, ampak upam da bi ga
> > mogoce pripravil ze za to skupscino (ker se ni sklicana, se ni nujno
> > dolocen dnevni red)
> 
> Še nekaj: izredna skupščina lahko sklepa le o zadevi, za katero je
> sklicana (20. člen). Če je sklicana za volitve predsednika, na njej ne
> moremo sklepati o spremembi statuta, in obratno. Skratka, že ob razpisu je
> treba to imeti v mislih. 


Ja seveda, saj ravno to sem hotel opozoriti (v oklepajih)... ce mi bo
ratalo napisat nekaj spodobnega do sklica bi bilo morda pametno da se to
spravimo pod streho, in morda se kaj takega..

Lep Pozdrav
Andraz Tori
More information about the lugos-org mailing list