Skupscina, vodenje, poslovnik

Andraz Tori andraz.tori1 at guest.arnes.si
Tue Mar 27 23:11:09 CEST 2001


No, zadolzen sem, da napisem en spodoben poslovnik skupscine LUGOS in ob
prebiranju statuta in iskanju dobrih resitev, sem slucajno opazil nekaj
strasnega (globoko vdihni :))))

Namrec, ce je kdo zloben, lahko spodbia legalnost sklepov sprejetih na
prejsnji skupscini (5.)... Razlog: krsitev statuta ob izvedbi skupscine.
(itak pa se stvar sploh ni pravnomocna, ker zapisnik se ni zunaj in
ustrezno podpisan z vseh strani)

Za kaj gre?

V 22. clenu statuta se najde tale stavek:
"Skupscino vodi predsednik drustva, v njegovi odsotnosti pa
podpredsednik. Na skupscini izvolijo zapisnikarja in overovitelja."

Skratka, dokaj zoprno, saj smo tokrat na skupscini glasovali za delovno
predsedstvo (kar ocitno ne bi smeli) in se namesto predsednika jo je
vodil tajnik (jaz).
Poleg tega lahko predsednik in podpdredsednik skupaj popolnoma
onemogocita skupscino, ce ju preprosto na njej ni.

No skratka, predlagam, da na blizajoci izredni skupscini  tudi primerno
funkcionalno popravimo statut, tako da bo sklicatelju skupscine (redne
ali izredne) nalagal, da mora ob zacetku predlagati delovno predsedstvo
(predsedujoci, zapisnikar, pomocnik, dva overovitelja)


Pa se ena cudna zadeva, ki je ne razumem:

V 24. clenu statuta se najde tale stavek:
"Posamezni predlogi za razpravo na skupscini morajo biti poslani v pisni
obliki upravnemu odboru najmanj 8 dni pred sklicem skupscine."

Stvar je cudna prtedvsem iz razloga, ker clani pac ne morejo vedeti kdaj
namerava UO sklicati skupscino...
Glede na to, da naj bi poslovnik bolj natancno opredelil vse te procese,
predlagam dve resitvi:
a) UO mora recimo 14 dni pred sklicom skupscine dati ven poizvedbo o
predlogih za razpravo na skupscini
b) ta dikcija gre cisto ven, ker ni smiselna, niti zavezujoca niti nic

verjetno bom se kaj nasel, no bom sporocil ... drugace pa bo trajalo kar
nekaj casa da bom poslal prvi osnutek poslovnika, ampak upam da bi ga
mogoce pripravil ze za to skupscino (ker se ni sklicana, se ni nujno
dolocen dnevni red)

Lep Pozdrav
Andraz Tori
More information about the lugos-org mailing list