Project Lisa

Rok Papez rok.papez at kiss.uni-lj.si
Thu Mar 22 16:35:54 CET 2001


Zivjo!

Ker se je pojavilo kar nekaj vprasanj kaj Lisa je sem
spisal kratko predstavitev, ki jo pripenjam.

-- 
best regards,
Rok Papez.
-------------- next part --------------
Projekt Lisa drustva LUGOS.
---------------------------
URL: ftp://ftp.lugos.si/arhiv/lisa

V prvi fazi je Lisa skupek:
- tehnicnih navodil za postavitev Linux streznika
- napotkov za relativno varno delovanje
- uporabniskih navodil za dnevno administracijo
- pripravljenih nastavitvenih datotek, ki naj bi bile
uporabne v dejanskem okolju z minimalnimi spremembami
- binarnih "Lisa" paketov
Pilotski projekt za prvo fazo se postavlja v osnovni
soli Cirila Kosmaca v Piranu.

V drugi fazi naj bi se dodalo podobno kot zgoraj se
vse potrebno za vpeljavo X odjemalca brez diska, ki
bi omogocal dostop do COBISS-a in prebiranje e-poste.

V tretji fazi naj bi se drugi fazi dodal se WWW
brskalnik.

V cetrti fazi bi se pripravilo se vse potrebno
za vpeljavo polne Linux delovne postaje.

Prva faza se naj bi zakljucila do konca tega
koledarskega leta. Ostale pa se nimajo dolocenega
roka.

S projektom v prvi vrsti ciljamo na izobrazevalne
ustanove.

Trenutno projekt predvideva osnovno namestitev
Red Hat 7.0 Linuxa na katerega se potem namesti
se Lisa pakete. Osnovne namestitevene datoteke
se nato prilagodiji dejanskemu okolju v katerem
nato streznik tece.

Lisa ni popolna dokumentacija Linuxa in njegove
postavitve. Lisa predvideva, da streznik postavi
oseba, ki obvlada osnovne vescine dela z Linuxom.
Tehnicna dokumentacija torej ne bo pisana za popolne
zacetnike.

Nasprotno od tega pa uporabniska dokumentacija
mora biti pisana za uporabnike, ki se niso imeli
stikov z Unix okolji. Vseeno pa bomo predvideli,
da je uporabnik ze delal z racunalnikom vsaj v 
okolju Windows.

-----------------------------------------------------

Ceprav je osnovna distribucija RedHat 7.0 se 
ne pomeni, da izkljucujemo ostale distribucije.
Vsi Lisa paketki so delani z EPM orodjem in 
lahko se izdelajo tudi .deb in .tgz paketi.


More information about the lugos-org mailing list