sestanek UO LUGOS, 28.6.2001

Roman Maurer roman.maurer at hermes.si
Mon Jul 2 12:22:53 CEST 2001


Zdravo!

Na http://www.lugos.si/lugos/seje/uo-2001-06-28.html je
objavljen tale zapisnik četrtkovega sestanka, na katerem
smo se ukvarjali predvsem z razpisi MID.
-- 
	Pozdrav,
	 Roman
-------------- next part --------------

         Sestanek upravnega odbora društva LUGOS

           28. junij 2001, od 18:00 do 21:00

       Hermes Softlab, soba 20, Litijska 51, Ljubljana

  Prisotni:
   * Člani upravnega odbora: David Klasinc, Boštjan Müller, Andraž
    Tori, Stojan Rančić, Roman Maurer
   * Član nadzornega odbora: mag. Aleš Košir
   * Ostali prisotni: Andrej Vernekar, Jernej Horvat, Gabi Sever,
    Andraž Sraka, Boštjan Janežič, Jure Koren, Rok Papež (vsi LUGOS),
    dr. Miroslav Kranjc (MID)

Dnevni red:

  1. Razpisi MID
  2. Abort 2001
  3. Infos 2001
  4. Knjigovodska aplikacija
  5. Računovodstvo
  6. Majice
  7. Razno

1. Razpisi MID

  Aleš Košir je predstavil delovanje Ministrstva za informacijsko družbo
  (MID). Miro Kranjc z MID je omenil, da MID podpira veliko projektov.
  Minister je podpisal sklep o podpori projektov odprte kode ipd. v
  vrednosti 4 mio SIT. Predvsem bi sponzorirali razvoj in lokalizacijo
  kode, za prireditve ipd. pa je že poseben razpis. Razpisi MID, ki
  zanimajo LUGOS, se v glavnem iztečejo julija in avgusta.

  MID (včasih v nasprotju s konceptom CVI) podpira uporabo odprtih
  protokolov in standardov, tudi XML. Imajo lokalni strežnik IRC za
  interne pogovore (irc.gov.si) in mogoče bo ircanje z ministrom.

  Aleš omeni točki, kjer lahko LUGOS sodeluje:
   * šolski strežnik LISA,
   * slovenizacijska skupina.

  Miro: LUGOS ni edina skupina, ki bo kandidirala za pomoč države.
  Maksimalni vložek države na projekt bo 1 mio SIT, mogoče pa je
  kandidirati tudi z več projekti.

 1.1 LISA

  Stojan je predstavil projekt LISA:
   * LISA je zamenjava za Windows NT na srednjih šolah (pošta, DNS,
    administracija in šolska mreža),
   * stroški delovanja so seveda majhni,
   * uporablja Red Hat Linux 6.2 in naše delo (poleg Stojana sodelujejo
    še Rok Papež in Damir Deželjin),
   * do zdaj še niso prejeli državnega denarja,
   * projekt je bil predstavljen letos na Mednarodni izobraževalni
    računalniški konferenci (MIRK), kjer je bila skupina učiteljev
    zelo zainteresirana.

  MK: Za Liso je primeren projekt Računalniško opismenjevanje (RO). V
  tem okviru gre predvsem za sodelovanje relativno veliko ljudi in
  denarja - okoli 100 mio. SIT. Ministrstvo za šolstvo in šport (MŠŠ)
  želi neizkoriščeno opremo želi spraviti v promet, gre za pomoč ljudem,
  ki nimajo izkušenj z računalnikom.

 1.2 Slovenizacijska skupina

  Andrej, Aleš in Roman so predstavili delo skupine za slovenjenje
  Linuxa v okviru društva LUGOS:
   * slovenjenje KDE in GNOME poteka na prostovoljni osnovi,
   * dokumentacija HOWTO in FAQ,
   * ciljna publika LUGOS: srednješolci, in vsi, ki jih zanima
    slovenska terminologija,
   * denar potrebujemo za lektorje, ki bi pregledali ogromno količino
    prevedenega materiala,
   * Pasadenina knjiga je zgled sodelovanja s podjetji, saj je Pasadena
    plačala lektorico, ki je lektorirala KDE 1.1.2, rezultat pa je
    javno dostopen,
   * časopisna hiša Delo tudi po zaslugi lugos-slo uporablja slovensko
    namizje KDE,
   * Boštjan J. omeni, da bo Windows XP tudi v slovenščini in da BSA
    dela za nas, saj bodo posamezniki resno razmislili o Linuxu, če
    bodo prisiljeni res kupiti programe.

  Miro Kranjc dodaja:
   * računalnice obeh univerz bodo imele (tudi) Linux (120 mio),
   * aplikativne zadeve (40 mio),
   * nakup opreme : če več kot 50% financirano, je last MID,
   * za razpis so pomembne izoblikovane ideje.
   * do 80 % financirano, lastni vložek je tudi lahko del kapitala.

 1.3 Ostalo, glede razpisov

  Andraž omeni cyber-centre, predvsem nastajajočega na K6, ki sicer ni
  projekt Lugosa.

  Miro: to je politična odločitev. O tem se je dosti govorilo v
  predvolilni kampanji, prav tako infomati in zastonjski e-naslovi za
  vse državljane. Stanejo veliko, a država mora skrbeti za vse.

  Miro gre.

  David prebere razpise MID:
   * udeležba strokovnjakov na konferencah,
   * univerze,
   * lokalizacija: Andrej Vernekar bo kot predsednik slovenizacijske
    skupine pripravil prijavo.

  Stojan in Miha gresta na LinuxTag. Člani naj javljajo pobude, če se
  kje vidijo. Boštjan J. bo napisal poročilo, kaj se rabi za vsak
  razpis.

  Sklep: Člani, ki bi se radi prijavili na razpis MID, naj o svojih
  namerah obvestijo UO, da se ne bi prijave podvajale. [5 ZA, 0 PROTI,
  0 VZDRŽANIH]

2. Abort 2001

  Prostora za računalniški tabor Abort 2001 (demonstracijski izdelki in
  Linux) še nimamo, časa je vedno manj. Vprašajmo, kako je s Pekarno v
  Mariboru.

3. Infos 2001

  David in Blaž sta bila na pogovoru z g. Jusom, ki je bil zelo
  navdušen.

  Program LUGOSa na Infosu:
   * predstavitev Lise, Rok pravi, da bi lahko bila do Infosa
    operativna,
   * slovenizacija, slovenski KDE 2.2,
   * Linux v podjetjih.

  Dali bi tudi dvorano, mi bi radi čim večjo. Problem je pomanjkanje
  ljudi. Lahko bi povabili slovenska podjetja. Za predstavitev GNU
  General Public License dobimo dvorano, če je treba.

  Za srečanje vseh uporabnikov Linux da Linhartovo dvorano(!) gratis:
  600 ljudi. Morebitni posebni gost za Linux - dobimo dvorano.

  Pripraviti je treba:
   * referenčni seznam podjetij in kontaktnih oseb, ki uporabljajo
    Linux,
   * Boštjan M. bo pripravil FAQ za Infos, da bodo vsi naši ljudje
    pripravljeni na vprašanja obiskovalcev.
   * majčke za Infos,
   * 1000 CD-jev: lahko jih tiskamo v profesionalni tiskarni CD-jev,
    kar je le malce dražje kot 200 CD-jev. RH 7.1 pride na več CD-jih
    - težava. Pozanimajmo se za sodelovanje s peki CD-jev.
   * do 4. julija bo David napisal program in ga dal g. Jusu. S tem
    programom bi lahko šli na program strokovnih srečanj pri MID.

4. Knjigovodska aplikacija

  Koristno bi bilo imeti knjigovodski program, ki bi znal izpisovati
  blagajniške prejemke, račune ipd. Dva sta se javila, da bi nekaj
  razvila za LUGOS. Uroš Gaber bi lahko kaj pokazal po enem mesecu, Jure
  Koren pa bo skušal napisati nekaj s prostimi programi do novega leta
  2002.

  Sklep: Članu Lugosa Urošu Gabru se posodi Kylix za dobo šest mesecev
  za namen razvoja knjigovodske aplikacije. [5 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH]

5. Računovodstvo

  David je poročal o delovnem sestanku, na katerem so uredili vse
  društvene papirje.

  Prehod z APP na banke bo težak, saj za Linux ni bralnika pametnih
  kartic (angl. smart-card reader). Do septembra moramo preiti na neko
  banko. Nova KBM ne zahteva bralnika kartic.

  Knjiga o blagajni naj vsebuje vsak izdatek in vsak prejemek -
  blagajniški zapisnik. Enkrat na teden lahko neseš vsebino blagajne na
  APP, razen za večje vsote (več sto tisoč SIT).

6. Majice

  David Glumac ima že več mesecev naše CD-je in majice. Pošilja jih ne,
  vrne pa tudi ne, kljub večkratnim zagotovilom. Nekdo od LUGOSa bi
  lahko šel po njih, predlagan je Boštjan J.

  Podan je predlog za obravnavo primera disciplinski komisiji (DK).
  Jernej je predstavil možne ukrepe, ki jih sprejema DK. Od srede junija
  obstaja pravilnik DK.

7. Razno

  Aleš je omenil, da je LUGOS dobil računalnike z Dela, vendar ne
  toliko, kot jih je pričakoval:

   vrsta dogovor dobava

   NeXT   12   11
   PC    12   9
   Sun    12   5

  Od teh NeXTov ni moč uporabljati za kaj pametnega, Suni in PC-ji z
  dodanim RAM pa so uporabni. PC-ji so zanimivi, imajo krmilnik CS-4321
  in arhitekturo lego kock.

  Andraž se je o številu že pogovarjal z Ano Seliškar, še enkrat pa ji
  bo pisal David.

  Za računalnike se je javilo manj interesentov, kot je na voljo
  računalnikov. Nekaj se jih je tudi na tem sestanku, zato je bil
  sprejet naslednji sklep.

  Sklep: Po en osebni računalnik vrste PC brez monitorja se posodi Roku
  Papežu, Alešu Koširju, Andražu Toriju, Davidu Klasincu in Romanu
  Maurerju. Po ena delovna postaja Sun Sparc se posodi Juretu Korenu,
  Boštjanu Janežiču in Boštjanu Müllerju. Andražu Sraki se posodi
  delovna postaja NeXT. [5 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH]

  Stojan Rančić je zaprosil za naslov za preusmerjanje pošte na
  Lugosovem strežniku.

  Sklep: Stojan Rančić dobi forward z naslova stojan.rancic at lugos.si.
  [4 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN]

  V juniju smo tudi preselili spletni strežnik z RO na Moj.net. Selitev
  sta opravila s tehnične strani Borut Mrak in Jernej Horvat, z
  vsebinske pa Roman Maurer. Vsega ni bilo mogoče preprosto preseliti,
  zato naprošamo vse, ki opazijo na www.lugos.si kakšno napako, da jo
  čimprej sporočimo in jo bomo odpravili.

  Zapisnik je vodil Roman Maurer <roman.maurer at amis.net>.

Glej tudi:

   * Pregled javnih razpisov Ministrstva za informacijsko družbo
    http://www2.gov.si:8000/mid/mid.nsf/0/6109C5B637039E32C1256A62002C6E29?OpenDocument

lugos at lugos.si
Datum: 28. junij 2001
Zadnja sprememba: 2. julij 2001


More information about the lugos-org mailing list