[ LUGOS-ORG ] finance

David Klasinc bigwhale at m42.cx
Mon Jul 16 01:23:51 CEST 2001


On Sunday 15 July 2001 12:43, Miha Tom?i? wrote:

> Èe bodo èlanki pisali tudi o LUGOSu, bomo veliko la¾je pridobili kak¹na
> sponzorska sredstva od velikih rib...
>
> ESR namreè pravi, da moramo ¹tartati na finanène èasnike in ne na
> raèunalni¹ke, èe hoèemo, da Linux prodre v podjetja.

Tako je tudi prav... :) Sicer pa se mi zdi, da je tisti, ki je finance skupaj 
spravil na tej listi.... ;) Vsaj bil je, se mi zdi... :)


David!
---------------
I used to write my own tag lines, now people started stealing them.More information about the lugos-org mailing list