Zapisnik seje 27.12.2001

David Klasinc bigwhale at lubica.net
Sat Dec 29 10:10:12 CET 2001


-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1


Zapisnik sledi:
+=================================+
| Sestanek UO LUGOS čet dec 27 2001  |
+=================================+
- ------------------------------------------------------------------------------- 
Prisotni:
UO: Rančič S., Klasinc D., Maurer R., Müller B.
Ostali: Košir A. (NO), Vernekar A.
- ------------------------------------------------------------------------------- 
Dnevni red:
^^^^^^^^^^
 - Razpisi
 - Zaključek leta 2001
 - papirji + blagajna
 - strežnik
 - razno

- ------------------------------------------------------------------------------- 
1. Razpisi:
 - sklep: Društvo LUGOS bo z Amebis sklenilo pogodbo o kreditiranju in
 izvedbi del za slovenski črkovalnik.
  4:0:0

 - Računi iz leta 2001, ki jih LUGOS lahko prikaže kot stroške so:
  - majice   298.000,00 SIT
  - večerja NM ~ 50.000,00 SIT
  - večerja LJ  70.530,00 SIT
  - pisma    24.050,00 SIT
  - poštnina   18.630,00 SIT
  - diskete    2.400,00 SIT
  - listi A4   9.993,00 SIT
  ----------------------------
  SKUPAJ:    473.603,00 SIT

 - Društvo bo poskušalo pridobiti denarno posojilo, da pokrijemo stroške
  projektov.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
2. Zaključek leta 2001:
 - Društvo mora izdati finančno poročilo katerega mora predložiti blagajnik
  društva Blaž Podržaj, kateri mora izdati tudi poročilo za prireditev
 INFOS 2001.
 - Poročila morajo izdati tudi vse komisije in vsi odbori v društvu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
3. Papirji + blagajna:
 - Nujno je potrebna ureditev društvene dokumentacije in blagajne do konca
  januarja 2002, ter urejeno stanje dalje tudi vzdrževati.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
4. Strežnik društva:
 - sklep: Novi administrator strežnika bo Janez Trenz. Administratorsko
 geslo poleg njega dobijo še Andraž Hvalica ter predsednik društva, kopija pa
 se hrani v kuverti na sedežu društva.
  4:0:0

 - sklep: Janez Trenz naj pripravi predlog seznama opravil na strežniku, ter
      ga pošlje v pregled UO-ju.
  4:0:0

 - Janez Trenz naj s pomočjo Jerneja Horvata naredi primopredajni zapisnik
  za strežnik.

 - Janez Trenz naj preveri varnostno kopijo podatkov strežnika.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
5. Razno:
 - sklep: Društvo se zahvaljuje Jerneju Horvatu in Borutu Mraku, za vestno
  in odgovorno delo pri administraciji društvenega strežnika.
  4:0:0

 - ugotovitev: UO ugotavlja, da želja Jerneja Horvata za izstop iz društva
        povzroči izgubo člana disciplinske komisije. Društvo še ni
        prejelo pisne izstopne izjave iz društva. Izstop bo tako
        veljavem, ko bo društvo takšno izjavo prejelo.

 - Blagajnika društva Blaža Podržaja se naproša, da obrazloži neudeležbo
  sestanka UO.

 - Andraža Torija se naproša, da sestavi spisek opreme, ki je izposojena
  Kiberpipi.

 - Na zahtevo Avtotehne d.d. (Dejan Leskovšek <dejan.leskovsek at avtotehna.si>)  
  umikamo vse omembe podjetja Avtotehna d.d. s spletnih strani društva.

 - Andrej Vernekar sestavi poročilo slovenizacijske skupine, ter skliče
  sestanek skupine.
  Predviden je sledeč dnevni red sestanka:
   - smart
   - KDE 3
   - openoffice
   - pregled delovanja v letu 2001
   - plan dela v letu 2002
   ­ razno

 - Podpisovanje ključev:
  Ključe bomo podpisali:
   - Aleš Košir
   - Stojan Rančič
   - David Klasinc
   - Andraž Tori
   - Boštjan Müller
   (keyserver wwwkeys.eu.pgp.net)
=============================================================================== 
Zapisnik pisal: B. Müller <neonatus at neonatus.net>, čet dec 27 23:57:48 CET
 2001
===============================================================================

David!
- ---------------
Windows 3.1 - I don't want another one.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.0.6 (GNU/Linux)
Comment: For info see http://www.gnupg.org

iD8DBQE8LYh5z0dAgYeWS2wRAqQPAKCNv8YKra7E3CbhaoUsxIyAanRQVQCguQW5
oyB2MqdBGz1CuHrLYf9Rt/Y=
=pi/z
-----END PGP SIGNATURE-----More information about the lugos-org mailing list