smirit se

Andraz Tori andraz.tori1 at guest.arnes.si
Thu Dec 20 00:59:27 CET 2001


Dajmo si sečt v roke.

Zaželet vesel božič in srečno novo leto.

Give peace a chance.

Ja, ni vse tako enostaven, ampak vsaj mora najprej pri sebi razmislit.
Kar ni ravno mogoče če se skoz nekaj prereka.

Lep Pozdrav
Andraž Tori


-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 232 bytes
Desc: not available
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20011220/4a1c13de/attachment-0001.pgp


More information about the lugos-org mailing list