SMART - samodejno (pred)prevajanje programov v slovenščino

Andraz Tori andraz.tori1 at guest.arnes.si
Wed Dec 19 04:03:28 CET 2001


V četrtek ob 18:00 bo v Kiberpipi predavnje z naslovom:
SMART - samodejno (pred)prevajanje programov v slovenščino

SMART je orodje s katerim si je moč pomagati pri prevajanju prostih
programov v slovenščino (in druge jezike).

Temelji na predpostavki, da je možno iz že obstoječe velike baze
prevodov, vsaj del programskih sporočil vsakega programa samodejno
prevesti. Gre za 'pomnilnik prevodov', ki uporablja že obstoječe
prevode, da bi lahko prevedel nova sporočila. Za razliko od drugih
orodij si prizadeva, da so njegovi 'predlogi prevodov' maksimalno
prilagojeni konkretnemu primeru uporabe in torej uporabni 'out of the
box'.

Za doseganje vseh teh ciljev uporablja kopico banalnih trikov, ki pa
skupaj sestavljajo zelo močno orodje. Zadaj ga napaja baza PostgreSQL,
napisan pa je v Perlu.
Količina sporočil prostega programja prevedena v slovenščino je
približno 60000, kar daje kar zanimivo bazo podatkov, ki jo je možno
uporabiti tudi za različne analize in notranja preverjanja, ki omogočijo
izboljšavo kvalitete prevodov.

Na predavanju bom govoril predvsem o tem, kakšni so splošni tehnični
prevajalski problemi ob prevajanju prostega programja in katere od njih
lahko s 'pametnim' orodjem omilimo. Razloženi bodo vsi triki, ki jih zna
Smart. Na koncu bo tudi krajša debata o tem, kako bi bilo možno z
dodatnimi bazami podatkov narediti še boljše 'kvazipametne' programe, ki
lajšajo delo prevajalcem.

Predznanje ni potrebno. 

Govora ne bo o sami uporabi perla in regexa, saj bo to obdelano v
posebnem predavanju enkrat po novem letu.

Lep Pozdrav
Andraž Tori
 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 232 bytes
Desc: not available
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20011219/84dc06ce/attachment-0001.pgp


More information about the lugos-org mailing list