[LUGOS-ORG] Lugos?

Andraz Tori andraz.tori1 at guest.arnes.si
Tue Dec 11 23:30:47 CET 2001


On tor, 2001-12-11 at 20:04, Robert Feri wrote:
> 
> Sorry, sem bolj ciljaj na predavanja kiberpipe, ne lugosa.

V cp je precej predavanj (ne le linux), načeloma so kar takrat, ko to
predavateljem najbolj ustreza...

ja treba je kar nekaj usklajevanja... bom težil v prihodnosti k temu, da
bo čimmanj na petek...


čeprav moram rečt da po izkušnjah sodeč je v petek še največji odziv. 

moja še večja želja je, da se različni takšni centri vzpostavijo tudi
drugod po slo (in drugje), in v tem primeru bi lahko šli tudi v
izmenjavo predavateljev itd... skratka če se bo kdo česa tazga lotevu,
smo pripravljeni pomagati po svojih močeh.

Lep Pozdrav
Andraž Tori


-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 232 bytes
Desc: not available
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20011211/524be27e/attachment-0001.pgp


More information about the lugos-org mailing list