[LUGOS-ORG] Lugos?

Andraz Tori andraz.tori1 at guest.arnes.si
Tue Dec 11 11:35:30 CET 2001


On tor, 2001-12-11 at 09:05, Ales Casar wrote:

> 
> Ne pravim, da v Ljubljani cesa takega ne sme biti. Ampak kritizirati
> ljudi, ki niso iz Ljubljane, da se ne udelezujejo predavanj v Ljubljani,
> pa je povsem neumestno.
> 
> Pravzaprav vse skupaj deluje ze skoraj nesramno. Najprej oseba A
> organizira nekaj, cesar se oseba B zelo zeli udeleziti. Ampak oseba A to
> organizira na nacin, da se oseba B tega ne more udeleziti. Nato oseba A
> osebi B ocita neudelezbo. :(

V bistvu se zelo strinjam... ravno zato govorim o decentralizaciji
Tu ne gre samo za predavanja, tudi za društvene sestanke, večerje in še
kaj.


Lep Pozdrav
Andraž Tori
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 232 bytes
Desc: not available
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20011211/bc20bbfc/attachment-0001.pgp


More information about the lugos-org mailing list