[LUGOS-ORG] abort2001

Andraz Tori andraz.tori1 at guest.arnes.si
Mon Dec 3 12:15:44 CET 2001


On pon, 2001-12-03 at 09:32, Bostjan Muller wrote:
> * On 03-12-01 at 01:00 Andraz Tori (andraz.tori1 at guest.arnes.si) wrote:
> +----Here quoted text begins----+
> [...]  
> > prav tako bi bilo mogoče zanimivo naresti nekaj na temo PGP/GPG in
> > keysinginga.. Boštjan?
> Si mislil keysigning na Abortu? Ali kot loceno prireditev? Pred ali po
> novem letu? Ti samo reci, od cetrtka dalje imam vsaj do prve polovice
> januarja cas.

na abortu bo nekaj ljudi s svojimi kištami kar keysinging olajša
samo ideja.. poveje


LEp Pozdrav
Andraž
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 232 bytes
Desc: not available
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20011203/074cf4f1/attachment-0001.pgp


More information about the lugos-org mailing list