zapisnik sestanka o Infosu 2001, 21. avgust 2001

Roman Maurer roman.maurer at amis.net
Wed Aug 22 21:55:27 CEST 2001


Andra` Tori wrote:
> 
> > Hvala, tule je: http://www.lugos.si/lugos/seje/uo-2001-08-21.html
> 
> a bi lahko textno verzijo poslal kar na lugos-org, David je izrazil, da bi
> rad da se zacne malo debatirati

Zapisnik pripenjam.
-- 
	Pozdrav,
	 Roman
-------------- next part --------------
         Sestanek upravnega odbora društva LUGOS

             21. avgust 2001, od 18:00

          HERMES SoftLab, Litijska 51, Ljubljana

  Prisotni člani upravnega odbora: David Klasinc, Boštjan Müller, Andraž
  Tori, Stojan Rančić
  Prisotna člana nadzornega odbora: Aleš Košir, Primož Peterlin
  Prisotni člani LUGOS: Boštjan Janežič, Miha Tomšič
  Prisotni ostali: Aleš Mustar

Dnevni red:

  1. Infos 2001
  2. Razpisi Ministrstva za informacijsko družbo

1. Infos 2001

 1.1 Program

   * stojnica LISA - Stojan Rančič, Rok Papež, Damir Deželjn. 2 človeka
    za stojnico, -> LISA ne potrebuje svojega računalnika
   * poslovno usmerjeno - 2 računalnika: Blaž Podržaj - Blayo naredi
    prezentacijo, če je ne naredi je ne bo
   * slovenizacijska stojnica: 2 računalnika
   * hands on štand - 2 računalnika

  Na stojnici morajo biti v vsakem trenutku štirje ljudje:
   * Andraž Hvalica
   * Boštjan Janežič
   * Blaž Podržaj
   * Boštjan Müller
   * Gašper Fele
   * Andraž Tori
   * Damir Deželjn
   * Janez Žonta
   * Gašper Fele
   * Špela Kraner

  30×, 200× uniforme, kapice in majice. Sitotisk in šivanje David -
  Produkcijska šola v Mladinskem Domu Jarše.

  Miha Tomšič bo zasnoval majice do sredine septembra.

 1.2 Delavnice

 1.3 Osebje

 1.4 Predavanja

  Tiskovna konferenca predstavitev KDE 2.2.x. Poskušati spraviti na
  PikoTV. Andraž Tori

  2x na dan tekmovanje Tux racerja, nagrade bo zrihtal IBM - treba svoj
  računalnik, izvedba tekmovanja - Gašper Fele - Žorž.

  Predavanja : 45 Minut: Aleš Muster, predavanje Request Tracker, tudi
  pokazati, web interfacei. Hardware priskrbi Aleš:
   * 1× switcher za video
   * 1× ekran
   * projektor 800×600, infos

  Okoli podjetja Sportina. Miha bo zrihtal termin za Sredin seminar

  Security ... gre v delavnico

 1.5 Hardware

   * 6 × računalnik: 256Mb, ethernet 10/100
   * 6 x Flat screen
   * 1× stroj s 6 pekači
   * rabimo gateway
   * Projektor - zagotovi Boštjan Müller (za prezentacijo)

  Hardware potrebujemo 10 dni prej - 16.9.

2. Razpisi Ministrstva za informacijsko družbo

  Primož je kopije projektne dokumentacije in izvirnik potrdila MID o
  njenem prejemu izročil Andražu, da jo uvrsti v arhiv društvene
  dokumentacije.  Po ena kopija projektne dokumentacije in kopija
  potrdila o prejemu za vsakega vodjo projekta še čaka pri Primožu.

  Ministrstvo za informacijsko družbo nas v dopisih 3350-9/2001-11 in
  3350-9/2001-12 z dne 17. avgusta 2001 poziva k dopolnitvi vlog, kjer
  manjka dokazilo o statusu organizacije. Priložili bomo kopijo potrdila
  upravne enote Ljubljana št. 2/05-06-026-603/2001 z dne 25. julija 2001
  o tem, da je LUGOS vpisan v register društev (potrdilo je šel iskat
  Miha Tomšič, ko se je prijavljal na enega od razpisov MID). Skupaj s
  spremnim dopisom ju namerava Primož priporočeno poslati 22. avgusta
  2001.

  Zapisnik je vodil Andraž Tori <andraz.tori1 at guest.arnes.si>.
   _________________________________________________________________

  lugos at lugos.si
  Datum: 21. avgust 2001
  Zadnja sprememba: 22. avgust 2001


More information about the lugos-org mailing list