No Subject

Andraz Tori andraz.tori1 at guest.arnes.si
Mon Apr 16 15:03:02 CEST 2001


Boris glede tele skripte:

Popolnoma napacno posilja subject, content encoding in x-stile...
... nekdo je odpisal zakaj se ne vidijo sumniki pravilno

bi se dalo do naslednjic popraviti?

Na 15 Apr 2001 16:42:13 +0200, je tajnik at lugos.si zapisal:

> From: tajnik at lugos.si
> To: andraz.tori1 at guest.arnes.si
> Message-Id: <20010415144213.BFFC07DCB at fo.lugos.si>
> Date: Sun, 15 Apr 2001 16:42:13 +0200 (CEST)
> Sender: tajnik+andraz.tori1#guest.arnes.si at lugos.si
> Content-Type: text/plain; charset=us-ascii
> Subject: No Subject
> Mime-Version: 1.0
> Subject: Vabilo na 8. Linux festival
> Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-2"
> X-Stile: Stile Sucks!
> 
> Drutvo uporabnikov Linuxa Slovenije
> Vas vabi na
> 
> 8. Linux Festival
> 
> nedelja, 22. april
> Visoka ola za upravljanje in poslovanje Novo mesto, Na loko 2
> 
> Prireditev je namenjena vsem, ki operacijski sistem Linux in prosto programje
> e uporabljajo, razmiljajo o uporabi ali pa jih zanima, zakaj je to prihodnost. 
> 
> Program je sestavljen pestro, zato bo vsak lahko nael aktivnosti, ki ga zanimajo.
> 
> Urnik prireditve:
> 10.00 otvoritev
> 11.00 zaèetek predavanj
> 13.00 namestitvena delavnica z uvodnim predavanjem o Linuxu (prijavite se in
>       prinesite raèunalnik!)
> 17.00 zakljuèek predavanj
> 17.30 podelitev nagrad in zakljuèek prireditve
> 18.00 konec prireditve
> 
> 
> Urnik predavanj (povzetki predavanj so na drugi strani):
> 11:00 Zakaj Linux? (David Klasinc)
> 12:00 Uvod v Sambo (Damir Horvat)
> 13:00 IBM: Predstavitev in pogostitev (do 15:00)
> 15:00 Gimp 1.2 (Alenka Razpet)
> 16:00 Pingo 3D (Gaper Fele-or - Pol)
> 
> Poleg programskega dela bo mogoèe na demonstracijskih raèunalnikih preizkusiti
> Linux 'v ivo', poceni kupiti najnoveje Linux distribucije ter majèke LUGOS in
> se pouèiti o novostih Linuxa. Organizirana bo tudi komisijska prodaja rabljene
> raèunalnike opreme (prinestite vse, èesar se elite znebiti, od mik do
> celotnih raèunalnikov).
> 
> Èe bi radi Linux namestili na svoj raèunalnik pa se vam to zdi pretrd oreh,
> lahko s seboj prinesete raèunalnik in v namestitveni delavnici vas bodo
> strokovnjaki vodili skozi celoten proces nameèanja Linuxa. Prav tako boste
> lahko izvedeli vse odgovore na vpraanja, ki jih imate o Linuxu, saj bo na
> festivalu veliko Linux znalcev. Na delavnico se prijavite na naslovu
> http://www2.lugos.si/delo/pomoc/lf8/.
> 
> Vse dodatne informacije o Linux Festivalu 8 so na voljo na strani
> http://www.lugos.si/life.
> Èe se festivala nameravate udeleiti, vas naproamo, da izpolnite prijavnico
> na spletni strani, saj nam bo to omogoèilo lajo izvedbo prireditve.
> 
> Vljudno vabljeni!
> 
> 
> -------------------------------------------------------
> 
> Povzetki predavanj
> 
> Zakaj Linux?
> Zakaj bi si nek ef IT oddelka 'privoèil' namestiti GNU/Linux na strenike,
> ki jih vzdruje? Èemu sploh namestiti GNU/Linux? Kako dobro v resnici delujejo
> Windows streniki? Je GNU/Linux res bolji? Komu je GNU/Linux sploh namenjen?
> Za koga je v resnici primeren? Ob imenu GNU/Linux se poraja malo morje vpraanj
> in veèina uporabnikov oziroma bolje reèeno potencialnih uporabnikov je vedno
> bolj zmedena in ne more se odloèiti, kaj naj storijo. Ali ?svoboda? res odtehta
> produkt neke multinacionalke vredne milijarde dolarjev? Na vsa ta in e katero
> drugo vpraanje bomo poizkuali poiskati odgovore na predavanju z naslovom
> Zakaj Linux?
> 
> Uvod v Sambo
> Predavanje je namenjeno novim uporabnikom GNU/Linux operacijskega sistema,
> zato se dri le osnovnih in za delovanje nujno potrebnih tematik. Sluatelj
> bo pridobil pregled nad konceptom delovanja datoteènega strenika Samba in
> znanje za osnovno konfiguracijo in administracijo le tega. Na koncu predavanja
> se omenijo nekatere prednosti Sambe kot datoteènega strenika. Predpostavljeno
> je, da ima sluatelj vsaj minimalno znanje GNU/Linux operacijskega sistema in
> raèunalnikih omreij.
> 
> GIMP 1.2 
> GIMP (GNU Image Manipulation Program) je orodje za ustvarjanje in obdelavo
> rastrske grafike. Program je prosto dostopen in se lahko razirja pod pogoji
> licence GPL (General Public Licence). Nova stabilna razlièica GIMP 1.2 ponuja
> bogato izbiro orodij za delo z bitnimi slikami in je zlasti za izdelavo
> spletne grafike primerljiva s komercialnimi programi kot sta Adobe Photoshop
> in Corel Photo Paint. Uporabnik GIMP-a ima na voljo iroko izbiro èopièev,
> gradientov, filtrov, orodij za izbiro delov slike, monost dela s plastmi in
> vsega ostalega, kar lahko prièakuje od zmogljivega risarskega programa. Ena
> najbolj razveseljivih novosti GIMP-a 1.2 je podpora za grafiène tablice
> (proizvajalca Wacom), ki v primerjavi z okorno miko znatno olajajo
> prostoroèno risanje in retuo digitalnih fotografij.
> Predavanje je namenjeno popolnim zaèetnikom in tistim, ki sicer e nekoliko
> poznajo GIMP ali katero izmed ostalih podobnih orodij, a ne vedo, kaj
> pravzaprav z njimi poèeti. Predstavitev GIMP-a bo potekala ob konkretnih
> primerih. Izvedeli boste lahko, kako izboljati kvaliteto digitalnih
> fotografij, kako iz druinskih fotografij izdelati zabavno fotomontao in
> kako z lastnimi grafiènimi izdelki obogatiti svoje spletne strani.
> Ustvarjanje z GIMP-om je lahko zabavno tudi za tiste, ki ne verjamejo v
> svoj risarski talent, saj e ob poznavanju osnovnih funkcij nastanejo
> zanimivi izdelki.
> 
> 
More information about the lugos-org mailing list