zapisnik seje 10.4.2k1

neonatus at neonatus.net neonatus at neonatus.net
Tue Apr 10 21:57:39 CEST 2001


Seja LUGOS, ki je potekala na gospodov dan 10.4.2k1 se je odvijala po sledečem
vrstnem redu;

Seje so se udeležili sledeči Mikkeboječi člani;
    A. Tori, B. Janežič, M. Tomšič, B. Müller, ter malo kasneje še
    S. Rančič (ostali, ki se neopravičeno niste udeležili seje ste karani
    na vse po spisku, vključno z hišno številko)

Dnevni red:
1. A. Tori;
    - predstavil povabila na LIFE8

2. Razdelili smo si nekaj plakatov za nadaljno distribucijo...
    - B. Janežič in B. Müller 20cd-jev po glavi za pečenje ISO-tov
     (pekli bomo Red Hat 7.1b, Progeny Leenoox 1.0, Manjdrek 7.2)
    - B. Müller prevzel manjšo količino plakatov za plakatiranje rožne
     doline, in flyerje za Srednjo Agrodebilsko Šolo.
    - B. Janežič je zadolžen za dostavo plakatov na ŠOU, ki bo na svojih
     plakatirnih mestih nalepil plakate.

3. Glede na majhno število prijavljenih za prenočitev v novomeškem dijaškem
  domu se bo tam rezerviralo le 10 prenočišč.

4. Za peko ostalih cd-jev se pošlje še prošnjo za iskanje pomoči za peko cd-jev
  z distribucijami linux-a na poštni seznam lugos-a.

5. Oglaševanje:
    - plakati & flyerji
    - A. Tori kontaktira glede tega še Delo in Finance
    - na spletne strani postavimo še pasice (kamor pač lahko, pošljemo
     prošnje na slovenske portale)

6. Četrtkova ekskurzija v novo mesto:
    - M. Slak, S. Rančič in B. Müller se odpravijo v deželo cvička
    - ob 11h sestanek na VŠUP v dekanatu
    - Stojan pleza po ekonomski šoli

Skupaj skropocal B. Müller
-- 
Boštjan Müller [NEONATUS], neonatus at neonatus.net, http://neonatus.net/~neonatus
For my PGP key finger: neonatus at neonatus.net, RSA id: 0x90178DBD, ICQ #:7506644
  Celular: +386(0)41243189, Powered by Debian GNU/LiNUX , Student of VFUL
		 Press to test. *click* Release to detonate.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 512 bytes
Desc: not available
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20010410/8b317981/attachment-0001.pgp


More information about the lugos-org mailing list