[ LUGOS-ORG ] Prevos v NM

David "Bowman" Glumac bowman at k2.net
Tue Apr 10 21:37:20 CEST 2001


> drugace pa evo me, jaz grem dol v soboto, se ne vem kdaj, nazaj grem pa
> v nedeljo...
> v avtu je prostora se za 3 ali 4 osebke
> oziroma za enega in dve stoparki :)
>

Pri meni pa za enega osebka in eno stoparko (dve stoparki, ce sta bolj
majhne rasti ali pa ce se radi stiskata). Drugace grem pa tudi v Soboto inu
pridem nazaj v nedeljo.

Gimme some people to drive! ;)


Bow
More information about the lugos-org mailing list