[Lugos-mozilla] pranger za Uradni list

"Jože Klepec" joze.klepec at siol.net
Sat Mar 26 23:06:50 CET 2011


S, Vito Smolej piše:
> S, Primož Govekar piše:
>> Pa ugani, tudi IE8 in IE6 ne :-(
>>
>> Ali naj bi ta naslov sploh dal kak rezultat?
>>
>> lpG
>  Ta stran je slepa patrona -  Tudi Chrome ne pokaže ničesar.
Dobil sem jo med splošnimi pogoji (podstran, tudi ne dela...) Klika NLB.
>
> Morala: v bodoče bom najprej preveril, kako se vprašljiv naslov obnaša 
> v drugih brskalnikih.
>
> LP
>
> smo
Potem sem šel še malo globlje, tja kjer bi moral biti vsaj delujoč 
indeks ali preusmeritev, tam pa še manj.

Razumi kdor more.

lp Jože
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: joze_klepec.vcf
Type: text/x-vcard
Size: 246 bytes
Desc: not available
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-mozilla/attachments/20110326/82cf5e53/attachment.vcf 


More information about the lugos-mozilla mailing list