[Lugos-mozilla] pranger za Uradni list

"Jože Klepec" joze.klepec at siol.net
Thu Mar 24 22:30:27 CET 2011


Pozdrav,

Zgleda da v FF karkoli pod domeno:

<http://objave.uradni-list.si/>

ne deluje....  Nekje v izvorni kodi pač uporabljajo eksplicitni css za IE6.

Zgleda da so postali Tajni list, medtem ko se FF razvija mimo njih. :)

lp, Jože


-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: joze_klepec.vcf
Type: text/x-vcard
Size: 246 bytes
Desc: not available
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-mozilla/attachments/20110324/9a4858aa/attachment.vcf 


More information about the lugos-mozilla mailing list