Fwd: [LUGOS] FW: INFO: Natecaj MID za nagrade s podrocja razvoja proste progra mske opreme

Matjaz Horvat matjaz85 at yahoo.com
Fri Sep 19 14:12:45 CEST 2003Ales Kosir <ales.kosir at hermes.si> wrote:From: Ales Kosir 
To: "Lugos-Slo (lugos-slo at lugos.si)" ,
"Lugos-Odbor (odbor-list at lugos.si)" ,
"Lugos-List (lugos-list at lugos.si)" 
Date: Fri, 19 Sep 2003 13:42:04 +0200
Subject: [LUGOS] FW: INFO: Natecaj MID za nagrade s podrocja razvoja proste progra
mske opreme

Predlagam, da tole vzamemo zelo resno in se prijavimo na natecaj! Verjetno
bo UO poslal kaksna nadaljnja navodila, kako naprej.

Vsekakor pa je tale dokument
http://mid.gov.si/mid/mid.nsf/0/D82F4FFD48585171C1256DA60035FA65?OpenDocumen
t danasnje domace branje vsakogar!

Lep pozdrav,
Ales

-----Original Message-----
From: Webmaster Mid [mailto:webmaster.mid at gov.si] 
Sent: 19. september 2003 13:34
Subject: INFO: Natecaj MID za nagrade s podrocja razvoja proste programske
opreme


Pozdrav vsem,

Danes je bil v Ur.l. objavljen natecaj za nagrade projektov s podrocja
proste programske opreme.

V okviru nateèaja bo devet-èlanska ¾irija izmed prijavljenih projektov
izbrala tri najbolj¹e re¹itve, njihovi prijavitelji pa bodo prejeli denarne
nagrade v vi¹ini 2,5 milijona, 1,5 milijona in 1 milijon tolarjev.

Vec o zadevi na naslovu:
http://mid.gov.si/mid/mid.nsf/0/D82F4FFD48585171C1256DA60035FA65?OpenDocumen
t

Info seveda lahko posredujete naprej, je celo zelo zazeleno :)

Lep pozdrav
MiroK-----------------------
I cna ytpe 300 wrods pre mniuet!!!

---------------------------------
Do you Yahoo!?
Yahoo! SiteBuilder - Free, easy-to-use web site design software
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-mozilla/attachments/20030919/3d11a219/attachment-0001.htm


More information about the lugos-mozilla mailing list