<div class="gmail_quote">2009/7/17 Jure Pečar <span dir="ltr">&lt;<a href="mailto:pegasus@nerv.eu.org">pegasus@nerv.eu.org</a>&gt;</span><br><blockquote class="gmail_quote" style="border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; padding-left: 1ex;">
<div class="im"><br>
</div>Offtopic: če ti hardver računa checksume, je popolnoma normalno in celo pričakovano, da boš s sniferjem videl fouš checksume na paketih, ker s sniferjem gledaš softversko stran. Glej checksume na drugi strani žice, če boš tam videl incoming pakete z broken checksumi imaš problem, če pa so vsi ok, ga nimaš.</blockquote>
<div><br>hm, hm... checksum se izračuna glede na celo vsebino paketa. <br>Če je ta dana, mora biti checksum izračunan softversko, hardversko ali na roke povsem enak?<br></div></div><br>