<div class="gmail_quote">2009/7/16  <span dir="ltr">&lt;<a href="mailto:jelen_v_senci@yahoo.co.uk">jelen_v_senci@yahoo.co.uk</a>&gt;</span><br><blockquote class="gmail_quote" style="border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; padding-left: 1ex;">
<br>
Iskanje gusarskega zaklada imenovanega wireshark pa se nadaljuje.<br>
Takole v fc7:<br>
[root@localhost /]#  which wireshark<br>
/usr/bin/which: no wireshark in (/usr/kerberos/sbin:/sbin:/bin:/usr/sbin:<br>
/usr/bin:/usr/kerberos/bin:/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/home/matic/bin)<br>
<br>
In takole v fc11:<br>
[root@localhost liveuser]#  which wireshark<br>
/usr/bin/which: no wireshark in (/usr/kerberos/sbin:/usr/lib/qt-3.3/bin:/usr/kerberos/bin:/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/games:/usr/local/sbin:/usr/sbin:/sbin:/home/liveuser/bin)<br></blockquote></div><br>pa si wireshark instaliral? joj, bo to bolj podvig kot popravit prekinjanje...<br>

če začneš pisat<br>
<span style="font-family: courier new,monospace;">$ wir</span><br>
in stiskat TAB, kaj se zgodi?<br>