<br><font size=2 face="sans-serif">Za upravljanje gesel v enterprise okolju
obstaja EPS ali Enterprise Password Safe - http://www.enterprise-password-safe.com/.
Mnenja na internetu so deljena, ampak v testiranju, ki sem ga izvajal spomladi
je program deloval odlično. Kar nekaj časa sem iskal programski paket,
ki bi deloval preko mreže in po dosedanjih ugotovitvah je ta edini, ki
je namenjen samo za gesla. Ostali ponujajo tudi dodatne funkcionalnosti,
predvsem MS orientirane, ampak je cena tudi temu primerna.</font>
<br><font size=2 face="sans-serif">Ena od drugih variant, ki sem jo preučeval
je pa uporaba LDAP direktorija, recimo eDirectory, kjer kreiraš kontejner
za gesla, potem pa pod tem kontejnerjem hierarhično razvrščaš gesla
in dodeljuješ različne nivoje dostopov z uporabo aclov in irf (inherited
rights filtrov). A v mojem primeru se stvar ne bi obnesla na dolgi rok,
saj gre za vzdrževanje več kot 500 gesel in približno 30 uporabnikov
z različnimi pravicami(=ogromno dela)</font>
<br>
<br>
<br><font size=2 face="sans-serif"><br>
Lep pozdrav,<br>
<br>
Matjaž</font>