<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 TRANSITIONAL//EN">
<HTML>
<HEAD>
  <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; CHARSET=UTF-8">
  <META NAME="GENERATOR" CONTENT="GtkHTML/3.14.1">
</HEAD>
<BODY>
V &#269;etrtek 24. maja ob 19.00 vas vabimo na izredno predavanje <BR>
<A HREF="http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Witbrock">Michaela Witbrocka</A> z naslovom <B>Cyc ali kako zakodirati zdravo pamet?</B><BR>
<BR>
Med najbolj razvpitimi sistemi v umetni inteligenci je <A HREF="http://en.wikipedia.org/wiki/Cyc">sistem Cyc</A>. Ideja Cyc-a izhaja iz za&#269;etka osemdesetih let, ko je bil cilj skupine znanstvenikov iz univerze v Stanfordu, da bi naredili bazo znanja, ki bi vsebovala ve&#269;ino znanja s katerim operiramo v vsakdanjem &#382;ivljenju.<BR>
<BR>
Na vrhu tega bi bil pa mehanizem za sklepanje, ki bi omogo&#269;al uporabo zakodiranega znanja za izpeljavo novih sklepov.<BR>
<BR>
<B>Za slovensko sceno je &#353;e posebej zanimivo, da je <A HREF="http://www.cyc.com">Cycorp</A> nedavno odprl podru&#382;nico v Ljubljani, ki bo skupaj z ekipo iz In&#353;tituta Jo&#382;ef Stefan nadaljevala razvoj sistema. Michael Witborck je tudi CEO ljubljanske podru&#382;nice.</B><BR>
<BR>
<BR>
Predavanje organiziramo v sodelovanju z In&#353;titutom Jo&#382;ef Stefan.
<PRE>

<A HREF="http://www.kiberpipa.org/index.php?name=News&file=article&sid=841">http://www.kiberpipa.org/index.php?name=News&amp;file=article&amp;sid=841</A>

<A HREF="http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Witbrock">http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Witbrock</A>

<A HREF="http://en.wikipedia.org/wiki/Cyc">http://en.wikipedia.org/wiki/Cyc</A>/////////////////////////////////////////////////////////

Kiberpipa / Cyberpipe:  Kersnikova 6, 1000 Ljubljana
pon-pet / mon-fri:  10.00 - 22.00
<A HREF="http://www.kiberpipa.org">http://www.kiberpipa.org</A>
prost vstop / prost dostop / prosto programje
free entrance / free net / free software
Glavni sponzor Kiberpipe je Evropa.


</PRE>
</BODY>
</HTML>