[LUGOS] Piknik odprte kode 2017

Andraz Brodnik brodul at brodul.org
Fri May 12 19:40:34 CEST 2017


Vabljeni,

na POK (piknik odprte kode) na standardni lokaciji (Gostinca pri
Ljubljani) in sicer v soboto, 27.5.2016 od 10:00 ure naprej.
Za pijačo in jedačo bo poskrbljeno, prosimo pa da udeležbo potrdite na
http://doodle.com/poll/t3hnddx4w6q4bs9z


Lokacija:
http://wiki.lugos.si/_media/gostinca.png

Na pikniku se bodo zbirali prostovoljni prispevki.

Poleg prijetnega druženja sklicujem tudi skupščino Lugosa.
Letos ne bo volitev.


Posredujte vabilo naprej.

Lep pozdrav

Andraz Brodnik `brodul`


-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 488 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-list/attachments/20170512/4079088f/attachment.pgp 


More information about the lugos-list mailing list