[LUGOS] dns problemi - nsxx.domaincontrol.com

Rok Potočnik r at rula.net
Wed Jun 23 13:04:11 CEST 2010


Člane tele mailing liste vljudno naprošam, da v konzoli izvedejo sledeča 
dva ukaza... iz različnih omrežij, če je možno... zadnjih nekaj tednov 
mi na nekaterih DNSjih ne delajo DNSSEC queryji...

$ dig +short +dnssec @ns33.domaincontrol.com. replacementservices.com.
$ dig +short @ns33.domaincontrol.com. replacementservices.com.

v kolikor se prvi ukaz izvede pravilno bi prosil za en traceroute do 
ns33.domaincontrol.com.

Hvala že vnaprej!

-- 
LP, Rok

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/pkcs7-signature
Size: 2261 bytes
Desc: S/MIME Cryptographic Signature
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-list/attachments/20100623/41aa95e7/attachment.bin 


More information about the lugos-list mailing list