[LUGOS] Linux uporabniki

"Jože Klepec" joze.klepec at siol.net
Mon Jun 14 17:50:48 CEST 2010


  Na 14. 06. 2010 17:08, Liquider je pisal:
> Kiosk računalniki v avli FRI in ŠOU na Kersnikovi, SUSE v Hostel Celica.
>
>
> _______________________________________________
> lugos-list mailing list
> lugos-list at lugos.si
> http://liste2.lugos.si/cgi-bin/mailman/listinfo/lugos-list
Poiskati je treba v smeri profesionalnih institucij (banke, 
zavarovalnice, ...).

Sicer COBISS-ovi terminali v knjižnici (za iskanje in rezervacije), ki 
so nadomestili klasične VT-3XX/5XX, tečejo na Debianu. Velja za Kranj, 
za splošno in študijsko knjižnico.

lp, Jože


-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: joze_klepec.vcf
Type: text/x-vcard
Size: 246 bytes
Desc: not available
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-list/attachments/20100614/739b7e41/attachment.vcf 


More information about the lugos-list mailing list