[LUGOS] PSPP, leto dni kasneje

Matej Kovacic matej.kovacic at owca.info
Tue Jul 6 10:57:32 CEST 2010


PSPP v zadnjem letu doživel precejšen razvoj

https://slo-tech.com/novice/t422553#crta

Slo-Tech - Program PSPP, namenjen statistični analizi podatkov, smo na
Slo-Techu že predstavili. Gre za odprtokodni klon statističnega programa
SPSS/PASW Statistics, ki zna delati z SPSS podatkovnimi datotekami,
razume SPSS sintakso in teče tako v okolju Linux, Windows kot tudi MAC.
Rezultate analiz pa PSPP zna shranjevati v PDF, PS (PostScript), HTML,
ODT (OpenOffice text document) in TXT formatu.

V zadnjem letu je program doživel kar precejšen razvoj. Tako razvojna
različica med drugim zna izvajati osnovne deskriptivne analize,
rekodiranje in izračun novih spremenljivk, uteževanje, filtriranje in
vzorčenje enot, računati kontingenčne tabele in primerjavo povprečij
(T-test, one-way ANOVA), računati korelacijske tabele in faktorsko
analizo (med drugim zna izvajati tudi faktorske rotacije ter izrisati
scree diagram), linearno regresijo, Chronbachov alfa in ROC krivuljo, od
neparametričnih testov pa pozna Hi-kvadrat ter binomski koeficient.
Skratka, večino testov, ki jih pri svojem študiju uporabljajo študentje
slovenskih družboslovnih fakultet.

Za vse, ki jih PSPP podrobneje zanima je na voljo tudi posebna spletna
stran pspp.kiberpipa.org, kjer se nahajajo povezave do namestitvenih
paketov za Ubuntu Linux in Microsoft Windows.

Na spletni strani je tudi nekaj videovodičev za uporabo PSPP-ja
(pripravil jih je profesor Douglas A. Ferguson iz College of Charleston
v ZDA), ogledate pa si lahko tudi wiki stran, kjer so podrobneje opisane
vse analize, poleg tega pa na njej najdete tudi testne podatkovne datoteke.

Odprtokodne alternative za statistično analizo podatkov tako postajajo
čedalje resnejša izbira, kar zlasti velja za odprtokodni R (in njegova
grafična dodatka R Commander ter Deducer) ter njegove dodatke, npr. data
mining Rattle.

Glavna pomanjkljivost odprtokodnega PSPP-ja, to je nezadostno število
možnih statističnih analiz, tako postaja čedalje manjša. Bomo videli kaj
bo prineslo prihodnje leto.

lp, M.


More information about the lugos-list mailing list