[LUGOS] Varnost desktop kist in LAN

"Jože Klepec" joze.klepec at siol.net
Fri May 15 13:24:39 CEST 2009


Pozdrav,

že odgovorjeno v drugi niti pred parimi minutami.

Glej nit:
> Re: [LUGOS] fc11 preview, kratka navodila

Pa mir v deželi danski že enkrat.

Jože

On 15. 05. 2009 12:03, Blaz Podrzaj wrote:
> Quoting "Jože Klepec"<joze.klepec at siol.net>:
>
>    
>> Praksa je doslej pokazala, da je največja nevarnost za druge tisti, ki
>> ne posodablja dovolj pogosto=redno (in po pameti, ne kar povprek). Taki
>> so nevarnost na vseh operacijskih sistemih.
>>      
>
> Ja, računalnik obstaja zato, da se ga posodablja... mobitel obstaja
> zato, da se
> z njim snema filmčke med poukom...

-- 
Your mind just crashed at F6660000:ABCD8000h. Please, see online reference manual for further debugging instructions.

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: joze_klepec.vcf
Type: text/x-vcard
Size: 246 bytes
Desc: not available
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-list/attachments/20090515/e31f0654/attachment.vcf 


More information about the lugos-list mailing list