[LUGOS] Varnost desktop kist in LAN

"Jože Klepec" joze.klepec at siol.net
Fri May 15 11:23:16 CEST 2009


Glede na to, da je seznam <http://www.milw0rm.com/platforms/> krepko 
daljši in hujši na <http://www.milw0rm.com/platforms/windows>, se ne 
sekiram kaj preveč. Za večino teh itak vem in jih pokrijem. Sambe in ftp 
npr. niti nimam omogočenih, nepotrebne storitve prav tako. In kernel, ki 
ga uporabljam, ni tisti, ki crkuje. Tako da osebno nisem v nevarnosti.

Praksa je doslej pokazala, da je največja nevarnost za druge tisti, ki 
ne posodablja dovolj pogosto=redno (in po pameti, ne kar povprek). Taki 
so nevarnost na vseh operacijskih sistemih.


Jože


On 14. 05. 2009 22:07, Liquider wrote:
>
> 2009/5/14 "Jože Klepec" <joze.klepec at siol.net 
> <mailto:joze.klepec at siol.net>>
>
>     Na to je predvsem Blaž cikal.
>
>
> A si šur, da ni mislil kaj bolj takega? :P
> http://www.milw0rm.com/search.php?dong=linux+kernel
>
> ------------------------------------------------------------------------
>
> _______________________________________________
> lugos-list mailing list
> lugos-list at lugos.si
> http://liste2.lugos.si/cgi-bin/mailman/listinfo/lugos-list
>    


-- 
Your mind just crashed at F6660000:ABCD8000h. Please, see online reference manual for further debugging instructions.

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: joze_klepec.vcf
Type: text/x-vcard
Size: 246 bytes
Desc: not available
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-list/attachments/20090515/fc017317/attachment-0001.vcf 


More information about the lugos-list mailing list