[LUGOS] evolution

Andraz Sraka a at aufbix.org
Mon Jan 21 22:20:04 CET 2008


re

On Mon, 2008-01-21 at 17:46 +0100, Gregor wrote:
> Zanima me kje v Evolution-u lahko nastavim novo pot do njegovega
> direktorija. Spremenil sem namreč uporabniško ime, podatke sem dvignil
> kar iz arhiva, ki sem ga naredil kot uporabnik admin1.

Ja, to je ena specifika teh novih gnome/GTK aplikacij, da ni moc
uporabniskega profila samo prenesti iz enega konca na drugega z
kopiranjem datotek.

Kot uporabnik1 moras narediti nekaj ala

$ evolution --force-shutdown
$ gconftool-2 --dump /apps/evolution > some-file.xml

skopirati $HOME/.evolution/, $HOME/.gnome2_private/Evolution,
$HOME/.camel_certs v novi $HOME, ter popraviti pravice na novem $HOME

potem pa se kot novi uporabnik prijaviti v sistem (uporabnik2)

$ gconftool-2 --shutdown
$ gconftool-2 --load some-file.xml

ta 'some-file.xml' se je prej naredilo z izvozom konfiguracije prvega
uporabnika.


lp,
 Andraz


-- 
BOFH excuse #163:

no "any" key on keyboard
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-list/attachments/20080121/85d0b9e7/attachment.pgp 


More information about the lugos-list mailing list