[LUGOS] config.inc.php

Rok Potočnik r at rula.net
Thu Aug 7 23:17:25 CEST 2008


Rok Jaklič wrote:
> Pozdrav.
> 
> Ponavadi se mysql nastavitvena datoteka imenuje my.cnf, zato preišči sistem.
> 
> Recimo:
> locate my.cnf ali
> find / -name my.cnf
> 
> ... in potem spremeniš nastavitev bind-address            = 127.0.0.1 v 
> nekaj kar bi ustrezalo tvojemu omrežju.
> 
> Pa recimo google "mysql remote connect" bi verjetno tudi kaj pomagal.

pri tem bi morda bilo dobro napisati, da je pametno preveriti tudi 
nastavitve pozarnega zidu (iptables) in po potrebi odpreti tudi tcp/3306 
z ukazom

iptables -I INPUT -p tcp --dport 3306 -j ACCEPT

prav tako pa preveri, ce ima mysql uporabnik, ki bo dostopal do 
streznika dostop z drugih hostov

mysql -e "SELECT Host,User FROM mysql.user"

oz. potem po potrebi popravis vnos za tistega uporabnika...

mysql -e "UPDATE mysql.user SET Host='%' WHERE User='uporabnisko_ime'; 
FLUSH PRIVILEGES"

ali kaj podobnega...

-- 
LP, RokMore information about the lugos-list mailing list